Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

Bostäderna ska byggas i kvarteret Verkstaden 23 som ligger i området i norra Kopparlunden mellan Metallverksgatan och E18. Det är den första etappen av planerad nybyggnation på fastigheten. Den innehåller två punkthus på sju och åtta våningar, med en tillhörande lägre byggnad mot nya Metalltorget. De nya byggnaderna ska ligga bredvid Linverket.

Ambitionen är att skapa en grön utemiljö med grillplats, odlingslådor och pergola med mera. Högst upp på husen planeras takterrasser. Totalt planeras 63 lägenheter, fyra lokaler samt parkeringsplatser.

För fastigheten gäller detaljplan nr 1882.

dp1882 - Västerås (vasteras.se)

Nyhetsbild Kopparvalvet. Illustration: Archus, Riksbyggen

Illustration: Archus, Riksbyggen

– Det här är det första steget mot att utveckla Kopparlunden till en levande stadsdel där den kulturhistoriskt viktiga miljön får sällskap av ny bebyggelse. På sikt ska området få en blandad stadsbebyggelse med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, skolor och mötesplatser som torg och parker. På sikt kan det skapas drygt 2 000 bostäder i Kopparlunden, säger Katarina Berg, projektledare.

– Det är en milstolpe för Kopparlundens utveckling som passeras nu när de första bostadshusen ska byggas. I utformningen har man tagit sig an historiska referenser både i Kopparlundens äldre tegelarkitektur och i huvudkontorets ljusare fasader. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen framåt, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Efter byggnadsnämndens beslut kungörs beslutet och därefter väntar en period på fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft. Laga kraft betyder att det börjar gälla.

Här finns mer information om Kopparlunden: vasteras.se/kopparlunden

Publicerad

Senast ändrad