Västerås Arkitekturdagar 2023

10-12 maj är det Västerås Arkitekturdagar med tema Barnstaden. Genom temat vill vi särskilt titta på hur barn och ungdomar påverkas av arkitekturen och miljöerna där vi lever våra liv, och bjuda in till evenemang där barnperspektivet är viktigast.

Genom seminarier, diskussioner och workshops kommer lokala aktörer att belysa barnens perspektiv. Var finns det bra och trygga hängställen för ungdomar? Vad kan vi göra för att barnen ska kunna röra sig självständigt i staden? Hur utformar vi staden så att barn och unga känner sig välkomna och inkluderade? Hur tillämpar vi barnkonventionen när vi utformar våra miljöer?

Nyhetsbild
­Arkitektur för barn handlar både om att utforma byggnader och platser där barn trivs och kan röra sig självständigt men även om att skapa en stad och ett samhälle som håller för framtida generationer. Vi måste ständigt påminna oss om barnperspektivet så att inte andra intressen får gå före. Omedvetet begränsar vi barnens rätt till privatliv och tillräckligt utrymme, för att vi vill skydda dem. Vi behöver helt klart prata mer om detta, säger Nora Kvassman, initiativtagare och projektledare för Arkitekturdagarna.

Arkitekturdagarna är en chans för dig som bor i eller besöker Västerås, att fördjupa dig i barnens perspektiv i staden och fundera på hur Västerås kan utvecklas i framtiden. Självklart riktar sig många av våra evenemang just till barn och ungdomar. Bland annat bjuder Sweco arkitekter in ungdomar till att utforma och bygga platser de saknar i staden idag. Författaren och illustratören Emma Adbåge berättar om att våga värna det oplanerade på och i anslutning till våra skolgårdar och vilka positiva effekter det kan ge barnen. Kanske låter det spännande att vara med och bygga tillfällig arkitektur på en öde perrong i Mälarportsområdet?

Hela programmet med tider och detaljer finns på www.vasteras.se/arkitektur.

Publicerad

Senast ändrad