Visa sökformulär

Den 11 november klockan 12.00 är Kvarnbacksvägen åter öppen för genomfartstrafik

Kvarnbacksvägen i Tillberga har varit avstängd för genomfart sedan vecka 42. Västerås stad och Mälarenergi har lagt nya ledningar och bytt ut trumman som går under körbanan vid korsningen Semaforvägen och Kvarnbacksvägen. I nästa vecka genomför vi spräningsarbeten vid de nya tomterna. Trafiken stoppas tillfälligt vid varje sprängning. 

Fredagen den 11 november klockan 12.00 börjar vi att ta bort avstängningen vid Kvarnbacksvägen. Därmed upphör omledningen av trafiken och du kan åter köra igenom området. Det kommer att vara fortsatt begränsad framkomlighet, men du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet.

Ytterligare spräningsarbeten

Det har visat sig att det finns mera berg vid den anslutande vägen mot de nya tomterna. Vi kommer därför att genomföra sprängningsarbeten i nästa vecka. Sprängningsarbetena sker under dagtid. Vi beklagar om detta medför visst buller. Fastigheter som finns inom 50 meter från sprängningsarbetet kommer att förses med vibrationsmätare.

Karta där fyra tomter finns utmärkta med gröna rutor.

Vi bygger fyra nya villatomter och förlänger Semaforvägen i Tillberga.

Trafiken stoppas tillfälligt vid varje sprängning. Stoppet varar normalt sett i några minuter. Signal kommer att ljuda före och efter varje sprängning. Vi kan behöva genomföra ytterligare sprängningar längre fram.

Läs mer om projektet och prenumerera på uppdateringar

Semaforvägen

Publicerad

Senast ändrad