Dags att mäta radon i din bostad

Mät din inomhusluft

Radon är en gas som varken syns, smakar eller luktar. Höga halter av radon i bostadsluften ökar risken att drabbas av lungcancer. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m³ luft. Fastighetsägare är skyldiga att se till att radonhalten ligger under riktvärdet.

Det är enkelt att mäta radon i inomhusluften. Du placerar minst två dosor i ditt hem i minst två månader. Mätsäsongen är oktober till och med april månad.

Läs mer om radon och hur du beställer mätdosor:

Beställ mätdosa radon.

Hus med radonflöden. 

Publicerad

Senast ändrad