Krisberedskapsveckan 26 september till 2 oktober

Under vecka 39 pågår informationskampanjen Krisberedskapsveckan i hela landet. Det är Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap, MSB, som står bakom den årliga informationskampanjen som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Här kan du läsa mer om kampanjen och vad Västerås stad gör under veckan.

På Myndigheten för samhällsskydd- och beredskaps webbsida msb.se kan du få information om hur du som privatperson kan förbereda dig för kris.

Råd till privatpersoner Länk till annan webbplats.

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat och en av aktiviteterna Västerås stad kommer att genomföra är inom skolan. Under en dag vecka 39 kommer medarbetarna i köket att öva på hur luncher kan serveras när det är svåra förhållanden. Det innebär att barn och elever kommer få annorlunda lunch på övningsdagen. Barn och elever med specialkost eller allergier kommer få mat som passar dem. Medarbetarna i köket på skolorna kommer att ställas inför ett påhittat scenario där inget vatten finns för att laga mat. Barn och elever kommer få uppleva hur en måltid skulle kunna se ut vid ett vattenavbrott. Information om detta har gått ut till vårdnadshavare via skolornas informationssystem.

Västerås stad har också förberett så att vi kan öppna upp skolor i kommunen som trygghetspunkter under kriser. Vi kommer under Krisberedskapsveckan att genomföra en övning på en av våra trygghetspunkter. Där kommer vår frivilliga resursgrupp, FRG, att träna på att ställa i ordning en trygghetspunkt. På en trygghetspunkt som vi öppnar upp om det är störningar samhället i kris kan du då få information, tillgång till vatten, värme och el till exempel. Mer om vad en trygghetspunkt är och annat kan du läsa på vår webbsida Trygg och säker.

Trygg och säker

På tal om krisberedskap så kommer vi inom kort också att skicka ut en broschyr till alla hushåll i Västerås. Vi uppmanar dig att titta i och spara den när den kommer i brevlådan. I broschyren kan du bland annat läsa om vad det är bra att du har hemma för att vara förberedd inför en kris. I broschyren står det också var din närmaste trygghetspunkt finns, det finns information om skyddsrum, hur du får information om en kris inträffar och vad Västerås stad gör vid en kris med mera.

 

Krislåda

Foto: Thomas Henriksson MSB

Publicerad

Senast ändrad