Nu fotograferar vi alla byggnader i Barkarö och Tillberga

Arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås serviceorter är igång. Inventeringen sker i samarbete mellan Västerås stad och Västmanlands läns museum.

Under september till november gör Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier en byggnadsinventering i Barkarö och Tillberga.

Det innebär att all bebyggelse i de båda områdena fotograferas och beskrivs, för att vi ska kunna identifiera deras kulturmiljövärden och öka kunskapen om bebyggelsen. Fotograferingen sker från gatan, vi kommer inte att gå in på några tomter.

Arbetet sker dagtid under veckorna och bilderna kommer att sparas i Västmanlands läns museum arkiv (med kopia hos kommunen.)

Syftet är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas.

Inventeringen bidrar också till att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag.

Ett kulturmiljöunderlag visar vilka byggnader och bebyggelseområden som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla så att de kan bevaras och utvecklas.

Sedan 2010 har vi kontinuerligt arbetat med att förnya kommunens kulturmiljöunderlag. Det har skett i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum.

Byggnader i Barkarö som ska inventeras. Fotograf okänd_källa Västerås stadsarkiv

Har du frågor om byggnadsinventeringen? Kontakta:

Emma Karp, bebyggelseantikvarie, Västmanlands läns museum, 021-4818699, emma.karp@regionvastmanland.se

Edit Boman, byggnadsantikvarie, Västmanlands läns museum, 079-0611687, edit.boman@regionvastmanland.se

Vill du veta mer om kulturmiljöunderlaget? Kontakta:

Karin Nordström, stadsantikvarie, Västerås stad, 021-392366, karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se

Byggnader i Tillberga som ska inventeras. Fotograf okänd_källa Västerås stadsarkiv

Publicerad

Senast ändrad