Nu startar skogsarbete på Björnön

På torsdag den 8 september börjar Västerås stad och Länsstyrelsen gallra skog på Södra Björnön. Gallringen ska öppna upp skogen och ge mer utrymme till de värdefulla ädellövträd som växer på Björnön. Gångstigar kan spärras av tillfälligt på grund av säkerhetsskäl.

Det handlar främst om att gallra för ekar och lindar som är bärare av stora naturvärden, men gallringen kommer även att vara bra för andra träd.

Vi ber om överseende för de besvär avverkningen kan innebära. Det kommer att bli stökigt både under och efter arbetet. Vi kommer att köra bort stammar och ris så att det så snart som möjligt ska gå att röra sig i området igen.

Gångstigar kan spärras av tillfälligt på grund av säkerhetsskäl. Vi vill uppmärksamma alla som rör sig i området att inte gå de nära arbetande skogshuggare eller maskiner.

Nyhetsbild

Arbetet sker inom rödstreckade ytor (arbetsytan är ungefärlig och kan förändras)

Björnön, skogsgallring

För mer information

Jörgen Gustafsson, skogsvaktare Västerås stad, 021-39 26 41

Publicerad

Senast ändrad