Visa sökformulär

Test av varningssignal – nu med talat meddelande

13 juni klockan 15 är det dags igen för test av varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången kommer även ett talat meddelande att testas.

Det finns en ny typ av ljudsändare som även har möjlighet till att sända ut ett talat meddelande. Den funktionen kommer vi att testa på måndag 13 juni klockan 15, i samband med ordinarie test. Det innebär att ett talat meddelande kommer att komma först, och därefter kommer signalen viktigt meddelande till allmänheten att ljuda.

Viktigt att veta är att det inom Västerås kommun även finns ett antal äldre tyfoner som ännu inte är utbytta. Där finns det inte möjlighet till talat meddelande vilket innebär att det talade meddelandet i de områdena inte kommer att höras lika bra som ljudsignalen. Vi har redan koll på att det talade meddelandet inte hörs överallt, så du behöver inte meddela oss om det.

Det är däremot bra att du meddelar oss om du inte hör den höga ljudsignalen utomhus. Då kan vi korrigera det framöver. Mejla oss gärna på vma@vasteras.se om du inte hör signalen utomhus. Skriv var du då befann dig klockan 15 måndagen 13 juni.

De gamla ljudsändarna kommer längre fram att bytas ut mot nya moderna. Vi har ansökt hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för varningssignalerna, att få sätta upp 20 ljudsändare som ska komplettera de 100 som redan finns. De kriterier Räddningstjänsten Mälardalen och Västerås stad satt upp för var vi ska sätta upp nya ljudsändare är att det ska vara i tätorter med fler än 400 invånare, tätorter som har skyddsrum, områden i närheten av farlig verksamhet som till exempel där stora mängder kemikalier hanteras eller militärstrategiskt viktiga områden.

Systemet med ljudsignalen är skapat för att varna utomhus och hörs inte alltid inomhus. Med dagens byggteknik och goda ljudisolering är det inte möjligt att få ett system som även kan höras inomhus, eftersom ljudtrycket utomhus skulle bli skadligt för allmänhet som befinner i närheten av en ljudsändare.

Beroende på var du bor kan signalen viktigt meddelande höras lägre om du är långt från närmaste ljudsändare. En ljudsändare hörs cirka 400 meter från dess placering. Vi har en karta över vart tyfoner finns idag i Västerås. På kartan har vi markerat ut en radie på 400 meter från varje tyfon.

Karta med tyfoner Länk till annan webbplats.

Mer information om utomhusvarning och tyfoner kan du få på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Frågor och svar om utomhusvarning och VMA Länk till annan webbplats.

Tyfon som sänder ut varningssignal

Tyfon som sänder ut varningssignal

Publicerad

Senast ändrad