Västerås stad är 3:e bäst i Sverige på kvinnofridsarbete

Kvinnofridsbarometern 2021 rankar i sin rapport kommuners kvinnofridsarbete och Västerås stad hamnar i toppen, på tredje plats. - Det är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och vi ska fortsätta med det, säger Ann-Louise Molin Östling, ordförande i Individ- och familjenämnden.

Trots att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem visar rapporten att många av landets kommuner arbetar ostrukturerat och oprioriterat och frångår Socialstyrelsens riktlinjer. Brister i både skydd- och stödinsatser mot kvinnor och barn är identifierade. Västerås stad har dock förbättrat sin position och placering.

- Tidigare låg vi på plats 11 och plats 12 och nu har vi stigit. De senaste åren har vi bland annat startat en hel enhet får våld i nära relation och vi har öppenvård och centrum mot våld. Utöver det har vi en enhet som också riktar sig till barnen så det är klart att vi har gjort många satsningar, säger Ann-Louise.

Cecilia Andersson, enhetschef på VIR-enheten säger att placeringen är ett resultat av politikens tydliga vilja att stärka arbetet mot våld i nära relationer för våra invånare. - Förtroendet de visat oss att arbeta medvetet och systematiskt med detta betyder mycket, säger Cecilia.

En annan framgångsfaktor är den samverkan som pågår mellan myndighet och öppenvård och det strategiska arbete som sker kring de familjer som upplevt våld i nära relationer. Att vi ser alla parter i relationen, den som är utsatt för våldet, den som utsätter den andre för våld samt de barn som finns i familjen. Utifrån deras respektive behov och att vi agerar, hjälper och stödjer utifrån ett helhetsperspektiv, är den främsta framgångsfaktorn. Detta gör VIR tillsammans med vår öppenvård men också i nära samverkan med polisen och andra aktörer som arbetar med personer i våldsamma relationer.

I toppen av listan finns Trollhättan kommun och på andra plats Eskilstuna kommun.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad