Göran Vretmans musikstipendium

Stipendiet kan sökas av nyutexaminerade studenter och musikstuderande ungdomar.

Är du från Västerås? Tog du studenten i Västerås våras? Har du kommit in på en musikutbildning i höst?

Sök stipendium ur Göran Vretmans musikstipendiefond.

Stipendierna fördelas av Västerås Kulturskolas ledningsgrupp och delas ut i samband med särskild konsert vid Västerås Kulturskola under höstterminen. Stipendiet delas ut förutsatt att du har påbörjat utbildningen.

Du ansöker genom att skriva ett brev till Västerås Kulturskola enligt följande:

Nyhetsbild
  • Fullständigt namn på dig som söker.
  • Personnummer på dig som söker.
  • Gymnasieskolan du gått på i Västerås under vårterminen.
  • Eller om du har avslutat gymnasiet och går på Västerås Kulturskola.
  • Skola och ort du är antagen till för eftergymnasial utbildning inom ämnet musik till höstterminen.
  • Dina kontaktuppgifter, telefonnummer och mejl.

Ansökan ska ha kommit in till Västerås Kulturskola senast den 31 oktober tillsammans med en kopia på antagningsbesked till den eftergymnasiala utbildningen du har antagits till.

Ansökan skickas till:
Västerås stad
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen
721 87 Västerås
Du kan också lämna in din ansökan till Västerås Kulturskola på Viktor Larssons Plats 1.

Publicerad

Senast ändrad