Tack Hammarby för bra dialog

Nu är resultatet från dialogerna och webbenkäten från stadsdelsanalysen i Hammarby klara och en del av resultatet finns nu på webbsidan Fokus Hammarby här på webben. Där kan man läsa mer om vad invånarna samt vad civilsamhället tycker om sin stadsdel.

Hammarby har varit först ut av de framtida stadsdelsanalyserna som Västerås stad väntas göra för att öka kunskapen om våra stadsdelar. När dialogen genomfördes fanns en webbdialogkarta samt en webbenkät att besvara på vasteras.se. Även möten och träffar anordnades.

Här är en del av resultatet i korthet:

  • I webbenkäten svarade 78 procent att de skulle rekommendera bekanta att flytta till Hammarby. 
  • Råbyskogen används ofta för motion och är en favoritplats på grund av sin rika grönska.
  • Längs Surahammarsvägen går ett stråk där det finns önskemål om förbättring. Kommentarerna handlar till övervägande del om behov av bullerdämpande åtgärder.
Bild dialogkarta

I dialogkartan kunde Hammarbyborna fylla i sin favoritplats, en plats jag använder ofta, en plats jag tycker är otrygg och en plats som kan förbättras.

Publicerad

Senast ändrad