Visa sökformulär

Ny visselblåsarfunktion i Västerås stad

Nu finns en visselblåsarfunktion i Västerås stad, som ska underlätta för den som misstänker korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden i våra verksamheter. Visselblåsarfunktionen kan användas av vem som helst.

Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om en visselblåsarfunktion i Västerås stad. Visselblåsarfunktionen kan användas av alla, såväl anställda inom Västerås stad och medborgare inom och utanför Västerås. Visselblåsarfunktionen ska användas när det finns misstanke om korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden i våra verksamheter.

För anställda i Västerås stad är visselblåsarfunktionen ett komplement till meddelar- och efterforskningsskyddet. Meddelar- och efterforskningsskyddet gäller alla uppgifter utom de som skyddas av sekretess och tystnadsplikt, och innebär att medarbetare ska kunna uttala sig om brister och missförhållanden i våra verksamheter utan att riskera sanktioner från sin arbetsgivare, eller att arbetsgivaren tar reda på vem som har lämnat uppgifter till media.

Nyhetsbild

Så fungerar visselblåsarfunktionen

En anmälan som kommer in till visselblåsarfunktionen tas emot och registreras. Anmälan utreds av medarbetare vid Säkerhetsenheten, som har tillgång till alla kompetenser som krävs för att utreda ärendet (inom till exempel juridik, ekonomi, arbetsrätt och kollektivavtal). De lämnar sedan förslag på åtgärd för de anmälningar som kommer in.

Du kan göra en anmälan på tre olika sätt:

  • via webbformulär
  • via brev: Västerås stad, Stadshuset, 721 87 Västerås (märk brevet med ”Visselblåsning”)
  • via telefon: 021-39 15 92 (bemannad måndag-fredag kl. 08.00-16.30).

I anmälan behöver du ange att ärendet gäller visselblåsning. Tänk på att du inte är anonym om du väljer att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter i anmälan.

Här kan du läsa mer om visselblåsarfunktionen:
Synpunkter och förslag

Kontakta oss

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Publicerad 2020-09-18 11.15

Senast ändrad 2020-09-24 14.11