Visa sökformulär

Dags att söka stipendium

Är du gymnasieelev? Då är det dags att söka stipendium. Stipendiet kan sökas av elever vid Västerås kommunala och fristående gymnasieskolor.

Norbergska skolstiftelsen delar ut stipendium som elever vid Västerås kommunala och fristående gymnasieskolor kan söka.

Sista ansökningsdag är 11 oktober.

Stipendium kan sökas av studiebegåvade och välartade elever skrivna i dåvarande Hubbo församling som bedriver studier för inhämtande av kunskaper av allmänbildande art eller för utbildning till högre yrkeskunskap, såsom vid gymnasieskola, folkhögskola eller liknande skolor. För dåvarande Hubbo församling gäller följande postnummer: 722 31 och 722 33 samt i vissa fall 725 95.

Elever i korridor

Så här gör du

Fyll i ansökan. Även vårdnadshavares inkomster ska redovisas. Det är viktigt att vårdnadshavare tidigt beställer slutskattebesked enligt senaste års taxering hos Skatteverket.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten.

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsenPDF

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsen, ifyllnadsbarWord

Stipendier och fonder skola

Kontakta oss

Tiina Mäntyniemi

Fondhandläggare gymnasiet

Västerås stads fondhandläggare för gymnasiet svarar på frågor om Norbergska skolstiftelsen, Wahlbeckska välgörenhetsfonden och Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond.

Postadress:
Västerås stad
Gymnasiefonder
Stadsledningen
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 13 82

Publicerad 2020-08-24 10.32

Senast ändrad 2020-08-28 14.34