Visa sökformulär

Upplev innerstaden med ny arkitekturguide

En del beskriver byggnaderna i Västerås innerstad som gråa och stela. Men vad händer om vi tittar närmare på detaljer, de omsorgsfullt valda materialen, konsten och arkitekturen? Nu finns en arkitekturguide som kan hjälpa oss se vår ”gamla” innerstad med nya ögon.

Exteriörbild av stadsbiblioteket i Västerås

Stadsbiblioteket. Foto: Lasse Fredriksson

Exteriörbild av polishuset i Västerås

Polishuset. Foto: Lasse Fredriksson

Västerås innerstad är unik i Sverige med många kvalitativa byggnader uppförda under åren 1930-1980. Det som kallas modernismen. Västerås innerstad är ett av landets främsta exempel på hur städerna planerades och förändrades under efterkrigstiden. Man rev stora delar av city och byggde nytt med den nya tidens ideal.

– I dialogprojektet Tyck om din innerstad kom det fram att många har blandade känslor för innerstaden. Byggnaderna kanske upplevs som gråa, storskaliga och lite trista. Vi har tagit fram en arkitekturguide som visar vilken modernistisk skatt som faktiskt finns i vår innerstad, säger Anna Jägvald, samhällsplanerare på Västerås stad som jobbat med arkitekturguiden.

Covid-19 har skapat en ny vardag med en del begränsningar vad gäller resor. Nu öppnas möjligheter att uppleva sin egen stad istället. Med mer kunskap om arkitekturen och historien bakom byggnaderna kanske vi kan uppleva innerstaden på ett nytt sätt.

– Jag hoppas att så många som möjligt använder sig av arkitekturguiden och lär sig mer om byggnaderna och arkitekturen i Västerås innerstad. Det passar väldigt bra att ta en promenad genom innerstaden med guiden, säger Karin Nordström, stadsantikvarie på Västerås stad.

Arkitekturguiden finns på vasteras.se/innerstad, och det går också att hämta utskrivna exemplar på Stadsbiblioteket, i Stadshusentrén, i entrén på Karlsgatan 2 och i receptionen på Länsstyrelsen i Västmanlands län. Den finns även som en karttjänst på webben.

Arkitekturguiden på vasteras.se/innerstad

Exteriörbild av tingshuset i Västerås

Tingshuset. Foto: Lasse Fredriksson

Exteriörbild av punkthuset i Västerås

Punkthuset. Foto: Lasse Fredriksson

Unik innerstad som ingår i Riksintresset

2018 ändrade Riksantikvarieämbetet det riksintresset för kulturmiljövård som innefattar Västerås innerstad. Numera är Västerås modernistiska centrumområde en del av riksintresset. Det betyder att bebyggelsen behöver värnas och skyddas.

Arkitekturguiden är en del av ett större samarbetsprojekt mellan Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands länsmuseum. Tillsammans har vi tagit fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer i hela Västerås innerstad och omgivande stadsdelar. Syftet är att öka kunskapen om det byggda kulturarvet i Västerås för att bättre kunna bevara kulturmiljövärden vid framtida planering och byggande. Alla byggnader i innerstaden har inventerats men vi har haft fokus på modernismens bebyggelse.

Kunskapsunderlaget kommer att göras tillgängligt på flera olika sätt. Digitalt genom www.kulturarvvastmanland.se, rapporter om de olika stadsdelarna, en fördjupande rapport om modernismen samt ovan nämnda arkitekturguiden över modernismens bebyggelse i innerstaden.

För mer information

Karin Nordström, stadsantikvarie på kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen, karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se, 021-39 23 66.
Anna Jägvald, samhällsplanerare, stadsbyggnadsförvaltningen, anna.jagvald@vasteras.se, 021-39 32 11.

Publicerad

Senast ändrad