Visa sökformulär

Västerås stad slopar avgiften för försäljning utomhus

Som ett led i att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin får butiker ha försäljning utanför butiken, utan att betala avgift för markupplåtelse till Västerås stad. Däremot får de precis som tidigare betala en tillståndsavgift till Polismyndigheten. Det hela är ett försök som gäller från 26 mars till 31 augusti.

Beslutet har fattats genom ett så kallat ordförandebeslut i tekniska nämnden. Beslutet har tagits i politisk enighet.

Idag har väldigt få butiker försäljning utanför butikslokalen. Västerås stad vill nu prova hur utomhusförsäljning fungerar i större skala. Dessutom kan ett tillfälligt borttag av avgiften skapa bättre möjligheter att utomhus bedriva verksamhet som blivit svår att bedriva inomhus.

Innanför cityringen är avgiften normalt 950 kr/månad per 10 kvadratmeter. Utanför cityringen är avgiften 730 kronor per månad. Det hela är ett försök på fem månader. Om det kommer statliga beslut som går emot Västerås stads beslut kommer försöket omedelbart att upphöra.

Så här gör du

Ansökningsprocessen ser ut precis som tidigare. Du som är handlare lämnar in en ansökan till Polismyndigheten samt betalar deras ansökningsavgift för att få ditt ärende handlagt. Önskar du ett förhandsbesked kan du kontakta Västerås stad för en bedömning. Ring Kontaktcenter på 021-39 00 00, knappval 3.

Här kan du läsa om hur du ansöker om tillstånd hos Polisen och hitta blankett Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Observera! Under perioden 28 juni till och med 20 augusti har Kontaktcenter sommaröppettider: 07.30 - 16.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Publicerad

Senast ändrad