Visa sökformulär

Möjlighet till ö-trafik i sommar

Det kan komma att bli båttrafik till de yttre öarna i Västeråsfjärden i sommar. Det står klart sedan tekniska nämnden fattat ett inriktningsbeslut om att teknik- och fastighetsförvaltningen ska förbereda och genomföra upphandling av trafiken.

Anledningen till beslutet är att Rederi Mälarstaden sagt att de av kommersiella skäl inte kommer att trafikera de yttre öarna i Västeråsfjärden sommaren 2020.
Tekniska nämnden konstaterar att turbåtstrafik i rimlig omfattning i hela Västeråsfjärden är av stor betydelse för västeråsare och besökare.

Vid torsdagens sammanträde beslutade nämnden om ett inriktningsbeslut om att teknik- och fastighetsförvaltningen ska förbereda upphandlingen och förbereda uppsägning av hyresavtalet av Elbafärjan.


Nyhetsbild

Förvaltningen ska även genomföra en direktupphandling av trafik till de yttre öarna fredagar, lördagar och söndagar under max 18 veckor i år med option för respektive 2021 och 2022. En förutsättning för att det ska bli trafik är att de ekonomiska ramarna medger det.

En direktupphandling kommer att genomföras under de närmaste veckorna. Fram tills att förfrågningsunderlaget annonserats är ytterligare fakta kring upplägg och innehåll i upphandlingen sekretessbelagt.

När en eventuell trafik kan komma igång går inte att säga idag.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Publicerad 2020-03-20 11.19

Senast ändrad 2020-04-17 12.54