Visa sökformulär

Use Talande webb to translate this website. Click on start then the globe and select your language to start translating.

En skärmbild av spelaren talande webb med jordgloben för översättning markerad.

Om Coronaviruset covid-19

Västerås stad följer noggrant virusets utveckling och arbetar hela tiden för att förhindra och hantera den smittspridning som pågår. På den här sidan finns information om de åtgärder vi har gjort i våra verksamheter, länkar till mer information och svar på vanliga frågor.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän spridning av covid-19 som mycket hög i hela landet. Det är därför viktigt att alla med symtom, även lindriga symtom, begränsar sina sociala kontakter där det finns risk för smittspridning. Detta gäller både i arbetslivet och privatlivet.

Gemensamt uttalande från kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck och stadsdirektör Helene Öhrling

Du har rätt att må bra och känna dig trygg. Under punkten ”Stöd och hjälp för dig som är orolig, utsatt eller mår dåligt” kan du läsa mer och hitta specifik hjälp. Du kan också ringa till Västerås stads Kontaktcenter som lotsar dig vidare till rätt hjälp.

Telefon: 021-39 00 00 (öppen vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00)

Allmänna råd för att undvika smittspridning

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • 70 år eller äldre - stanna hemma och undvik sociala kontakter
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Avstå onödiga resor

Vanliga symtom på covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset. Sjukdomen påminner om en förkylning eller influensa, med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont och illamående som vanliga symtom.

Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del personer blir allvarligt sjuka och kan exempelvis få andningssvårigheter och lunginflammation.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Information om symtom samt när och var du söker vård, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Mer information om covid-19

Coronaviruset och dess påverkan väcker många frågor. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Du som har frågor om coronaviruset covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Notera att väntetiden kan vara lång då. Vi rekommenderar därför att du i första hand söker information via webblänkarna nedan. Längre ned på denna sida hittar du även information som är specifik för Västerås stad.

Covid-19 liknar på många sätt en vanlig säsongsinfluensa. De allra flesta blir lindrigt sjuka, men en liten grupp får en mycket allvarlig sjukdom och dödsfall förekommer för både säsongsinfluensa och covid-19. I jämförelse med säsongsinfluensa så drabbar covid-19 betydligt fler i en befolkning där smittan sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet (ett skydd) mot denna nya virusvariant, vilket resulterar i fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård. För säsongsinfluensa så finns det även vaccin och läkemedel, vilket saknas för Covid-19.

Från och med 29 mars har regeringen beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Detta gäller tills vidare, i hela Sverige.  

Information om vad som är allmän sammankomst, Polisen länk till annan webbplats

Inga av Västerås stads verksamheter påverkas av förbudet. Skolverksamheten påverkas till exempel inte. Fritidsgårdarna är öppna. Västerås museer är tillgängliga för besök. Vi har vidtagit åtgärder för att begränsa smittspridningen. Det handlar bland annat om att vi har stängt inomhusmuseimiljöerna på Vallby Friluftsmuseum, utökat städningen av toaletter och allmänna utrymmen, satt upp information om risk för smittspridning vid entréer med mera.

Restauranger, barer, caféer, skolmatsalar och andra matserveringar ska ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer, eller vid bord, bufféer och bardiskar. Det är viktigt att alla som besöker matställen kan hålla minst 1 meters avstånd till varandra för att bromsa spridningen av covid-19.

När du äter ute får du därför bara äta och dricka när du sitter vid ett bord. Du kan beställa, betala och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan också beställa och ta med dig hämtmat som vanligt. Om det finns barservering kan du sitta och äta vid bardisken om det är ordnat så du inte trängs med andra gäster. Det får inte skapas flaskhalsar så folk inte tar sig förbi och därför skapar trängsel.

Är ni flera som sitter tillsammans, till exempel din familj eller nära vänner som du umgås ofta med, är det viktigare att ni håller ett tillräckligt avstånd till restaurangens andra grupper av gäster än avståndet mellan personerna inom ditt sällskap. Men ditt sällskap ska inte vara större än 6–8 personer oavsett inbördes relation. Är ni ett större sällskap bör ni dela upp er i mindre grupper som sinsemellan håller ett tillräckligt avstånd.

När du rör dig i restaurangen måste det ske på ett sådant sätt att det inte blir trängsel. Du måste alltid hålla ett avstånd på mer än en meter till andra gäster. Är det mycket människor bör du hålla längre avstånd. 

Om du upplever att ett matställe inte gör tillräckligt för att du och andra kunder ska kunna hålla avstånd och följa trängselreglerna, kan du anmäla detta till Västerås stad. Västerås stad kommer att följa upp ärendet och ta kontakt med verksamheten. Stadens livsmedelsinspektörer arbetar med att kontinuerligt informera verksamheter om de regler som gäller genom olika utskick och under planerade besök.

Från 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Lagen ger kommunen hela ansvaret för tillsynen av hur restauranger, barer och kaféer uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Kommunen får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Syftet med lagen är att effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Oro, utsatthet och psykisk ohälsa är just nu vanligare i alla åldrar. Oavsett situation har du rätt att må bra och känna dig trygg. Gör du inte det kan du få stöd.

Kontakta socialtjänsten
Socialtjänsten (soc) är öppen som vanligt och redo att hjälpa dig om det skulle behövas. Du har rätt att må bra. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Som barn ska du även ha en vuxen som tar hand om dig.

Bris stödlinje för barn

 • Telefon: 116 111 (telefontider: måndag-fredag 9.00–12.00 och 14.00-21.00, lördag-söndag 14.00-21.00).
 • Bris livechattlänk till annan webbplats

Talk2me stödtelefon
Du kan ringa och få stöd av stadsmissionen om du känner oro.

 • 021-40 40 69 (telefontider: måndag-torsdag 8.00-12.00 och 15.00-19.00, fredag 8.00-12.00 och 15.00-17.00).

Stödinformation hos Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns råd och länkar för olika målgrupper baserat på åldrar och behov.

Stöd till barn 0–12 år
Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Tips för barn 0–12 år, Uppdrag Psykisk Hälsalänk till annan webbplats

Stöd till ungdomar 12–25 år
Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Tips för ungdomar 12–25 år, Uppdrag Psykisk Hälsalänk till annan webbplats

here 4U jouren
Vi har öppnat here 4U jouren för barn och unga i Västerås. Alla barn och unga erbjuds stöd via telefon, i vår chatt på here 4U:s facebooksida och det går såklart också bra att maila. Vi svarar så fort vi kan!

Stöd till vuxna
Oron kan även vara stor hos vuxna. Som företagare eller anställd kan man känna en större oro eller stress kopplat till sitt arbete. Som ansvarstagare kan man även behöva hantera osäkerhet i familjen, bland vänner, släktingar och grannar. Det är även lätt att uppleva att man inte räcka till, och glömma den egna hälsan.

Information, råd och stöd, Region Västmanlandlänk till annan webbplats

Familjecentrum
Finns i sju olika stadsdelar i Västerås, samt i Skultuna, och erbjuder kostnadsfritt stöd till barn, ungdomar och föräldrar.

Information om Familjecentrum och hur du tar kontakt

Äldrelinjen
Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit.

Stöd vid våld och hot
Våld och hot i nära relationer kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Inom Västerås stad finns också Centrum mot våld i nära relationer. Här krävs inte beslut från socialtjänsten för att du ska få hjälp och här finns råd och stöd för att du ska kunna ta dig ur din situation. Du kommer i kontakt med Centrum mot våld i nära relationer på:

 • Telefon 021-39 37 10 (Telefontid: måndag till fredag 13.00-14.30).
 • Mejl: cmv@vasteras.se.

Orosanmälan
Om du känner oro för att ett barn eller ungdom far illa, ring i första hand och rådgör med något av våra Familjecentrum. Om situationen är akut, ring socialtjänsten via växel 021-39 00 00.

Information om orosanmälan och hur du kan gör en anmälan digitalt

Information om barn och elever i förskola och skola

Förskolan och skolan har öppet som vanligt, men vi gör anpassningar för att minska smittspridningen. Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger instruktioner och rekommendationer om detta. Friska barn kan gå i förskolan eller pedagogisk omsorg. Friska elever som går i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vara i skolan som vanligt. Alla som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även vid milda symtom. Det är viktigt att inte smitta andra.

Vuxenutbildningen har öppet som vanligt. Delar av undervisningen kan fortfarande behöva ske på distans för att förhindra smittspridning. Fortfarande gäller stor försiktighet och eget ansvar att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan, pedagogisk omsorg och skolan om de är sjuka eller har milda symtom. Symtom är framför allt hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Håll barnen hemma om de är sjuka. Gör sjukanmälan som vanligt. Tänk på att barn och elever ska vänta två dygn efter att de är friska innan de går tillbaka till förskola, pedagogisk omsorg eller skola. De barn som fortfarande har torrhosta och lätt snuva kan gå tillbaka till verksamheten om det har gått sju dygn sedan de blev sjuka, och de inte har haft några andra symtom på två dygn.

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och Vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Generell information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom, 113 13länk till annan webbplats
Information om coronaviruset, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
Information om coronaviruset, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att barn, elever och vuxna som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även om symtomen är milda som förkylning, snuva, hosta eller feber. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

På 1177 kan du läsa mer om coronaviruset.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på ny infektion och möjlig covid-19.

På 1177 kan du läsa mer om coronaviruset.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Flera av symtomen vid pollenallergi är samma som vid covid-19. På 1177 kan du läsa vad du ska göra om du misstänker att ditt barn har en pollenallergi.

Information om pollenallergi, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Ett barn med pollenallergi kan efter dialog med förskollärare/lärare vara på förskolan, pedagogisk omsorg eller skolan.

Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Alla friska barn kan gå i förskolan eller pedagogisk omsorg. Alla friska elever ska gå i skolan som vanligt. Skolplikten gäller i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Det gäller även om de har anhöriga som insjuknat med coronaliknande symtom. Det är viktigt att vara uppmärksam på hur barnet eller eleven fortsätter att må. Barnet eller eleven ska vara hemma vid symtom som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.

Det är viktigt att den som lämnar och hämtar barnet eller eleven är frisk.

På 1177 kan du läsa mer om coronaviruset.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Information om smittbärarpenning och ersättning för vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Information om ersättning i samband med coronaviruset, Försäkringskassanlänk till annan webbplats

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Enligt Skolverket är det upp till varje huvudman för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg att bedöma om ett barn har rätt till plats i det enskilda fallet. Kontakta rektor eller chef för att få reda på vad som gäller för ditt barn.

Vårdnadshavare ska alltid informera rektor i förskola eller skola eller chef för pedagogisk omsorg om längre frånvaro. Rektor eller chef gör en bedömning om behov av plats. Att du stannar hemma med ditt barn med anledning av coronaviruset är inte en anledning för uppsägning av plats.

Du som har fått ändrat schema och behöver arbeta på obekväm arbetstid, kan ansöka om en tillfällig plats i nattverksamhet för ditt barn. Verksamheten har öppet på kvällar, nätter och helger och tar emot barn mellan 1-12 år.

Ansök om plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem

Ring Kontaktcenter 021-39 00 00 knappval 2, vardagar 07:30-17:00, för mer information.

Du har rätt till omsorg om du arbetar i samhällsviktig verksamhet och din arbetsgivare har sagt att du behövs vid en tillfällig stängning. Du ska i första hand försöka ordna omsorg på annat sätt.

Ditt barn kan också ha rätt till omsorg på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Prata med barnets rektor, chef för pedagogisk omsorg eller med socialtjänsten om du tror att det gäller ditt barn.

Om det blir aktuellt med en stängning får du information av förskolan, skolan, pedagogisk omsorg eller socialtjänsten om hur du anmäler behov av omsorg.

Du får information från din förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om vad du ska göra om det blir aktuellt.

Beslutar regeringen om stängning går Västerås stad ut med instruktioner till alla vårdnadshavare i Västerås. Vi arbetar med frågan och instruktioner kommer om det blir aktuellt.

Nej, du behöver inte betala avgiften om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga, om det inte handlar om enstaka dagar. Det gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen om tillfällig stängning som började gälla 21 mars.

Information för dig inom näringslivet

Coronaviruset har stora konsekvenser för vårt lokala näringsliv, då minskad köpkraft leder till ekonomiska förluster. Utifrån vad vi som kommun kan och får göra tog vi fram ett första paket med åtgärder. Ett andra åtgärdspaket presenterades därefter. De åtgärderna förlängdes också.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 13 maj att avsätta 5 miljoner kronor för att åtgärder ska kunna genomföras som ska stödja det lokala näringslivet med anledning av den påverkan som Covid-19 har. Åtgärderna handlar om att införa reducerad parkeringsavgift i city, slopade avgifter för uteserveringar samt reducerad hyra för torghandel. Samtliga partier är överens om beslutet. Nu ska behörig nämnd besluta om åtgärderna ska genomföras. Samverkan kring åtgärderna har skett med det lokala näringslivet, bland annat med Västerås Citysamverkan.

Åtgärderna som kan genomföras är:

Gratis parkering på skolgårdar
Fram till skolstart hösten 2020 införs även gratis parkering på kommunala gymnasieskolor i Västerås.

Buffert för ytterligare åtgärder
Utifrån att ett löpande arbete pågår för att hitta åtgärder som kan stötta näringslivet så avsätts 700 000 kronor för kommande åtgärder. Bland annat innebär det landsbygdssäkring och att småföretagare inom besöksnäringen kan få ta del av stödet.

Har du frågor?
Vid frågor, kontakta Västerås stad på telefon: 021-39 00 00.

Du kan också kontakta Invest Västerås som har upprättat en ny kontaktväg för företagare. Telefon 021-39 00 03 eller e-post invest@vasteras.se

Information som är viktig att känna till för dig som företagare, verksamt.selänk till annan webbplats

Åtgärdspaketet har förlängts. Den sänkta parkeringsavgiften gäller till och med den 31 oktober 2020. Slopade avgifter för uteserveringar och försäljning utanför butiker samt hyresminskning för torghandel gäller till den 31 december 2020.

Sänkt parkeringsavgift i city de två första timmarna

 • Västerås stad sänker priset rejält för parkering inom röd zon för att underlätta för cityhandeln. Normalt kostar det 18 kronor för den första timmen, 24 kronor för den andra timmen och därefter 30 kronor i timmen. Nu sänker vi priset till 1 kronor i timmen under de två första timmarna. Därefter är det normal taxa som gäller, vilket motsvarar 30 kronor i timmen.

  Den låga parkeringsavgiften gäller till och med den 31 oktober. Priset gäller endast vid betalning via din mobil, inte med kort eller mynt. Appen heter EasyPark och finns i vanliga appbutiker.

Tillåtet med försäljning utanför butikslokalen

 • Butiker får ha försäljning utanför butikslokalen utan att betala avgift till Västerås stad. Det gäller till och med den 31 oktober. Däremot får de precis som tidigare betala en ansökningsavgift till Polismyndigheten i samband med inlämnande av ansökan.

Slopade avgifter för uteserveringar

 • Västerås stad tar inte ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar till och med 31 december. Förhoppningen är att möjliggöra både fler och större ytor för uteserveringar, utifrån vad förutsättningar och trafiksäkerhet för respektive plats tillåter.

Hyresreducering för torghandel

 • Torghandlarna betalar endast halva hyran till 31 december. het med regeringens beslutade stöd för sänkta hyror i utsatta branscher.

Avgifter och fakturor till Västerås stad

 • Har ditt företag inte möjlighet att betala avgifter eller fakturor till Västerås stad i tid? Hör av dig till Västerås stad. För frågor om avgifter och fakturor som gäller Västerås stad ring 021-39 00 00.

Företagens likviditet

 • Vi kommer att försöka betala snabbare än sista betaldatum och som vanligt vara noggranna med att betala fakturor i tid.

Tillsyn

 • Vi har dragit ner på tillsynsbesök på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Vi kommer endast att utföra besök som är bokade och överenskomna i förväg. Viss tillsyn kommer att kunna göras på distans.

Evenemang

 • Vi kommer i möjligaste mån flytta fram evenemang istället för att avboka.

Kampanjer

 • #Västeråshjälte är en kampanj som Visit Västerås har tagit initiativ till. Kampanjen syftar till att få Västeråsarna att stödja det lokala näringslivet.

Har du frågor?
Har du frågor kan du kontakta Västerås stad på 021-39 00 00.

Du kan också kontakta Invest Västerås som har upprättat en ny kontaktväg för företagare. Du når Invest Västerås på telefon: 021-39 00 03 eller e-post: invest@vasteras.se

Information som är viktig att känna till för dig som företagare, verksamt.selänk till annan webbplats

Regeringen förbereder olika typer av insatser och stöd till idrottsföreningar och kulturaktörer.

Om idrott med anledning av covid-19, regeringen.selänk till annan webbplats

För kulturaktörer med anledning av covid-19, regeringen.selänk till annan webbplats

Med anledning av covid-19 pandemin finns trängselregler för verksam­heter som serverar mat eller dryck. Reglerna gäller för serveringsställen, till exempel restauranger, barer, kaféer, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Lag 2020:526 om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen)

Reglerna innebär en skyldighet att:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra. Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.
 • Servera mat och dryck genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng­sel är detta tillåtet.
 • Se till att gästerna alltid intar mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk. Uppmuntra gärna besökarna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5–2 meter, för ge utrymme att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.
 • För att minimera trängsel och undvika långbord kan ni begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”)
 • När det gäller mindre sällskap där det är uppenbart att personerna lever nära varandra, till exempel familjer och nära vänner, är det viktigare se till att ett tillräckligt avstånd hålls mellan restaurangens olika grupper av gäster än avståndet mellan personerna inom samma sällskap. Stora sällskap bör ges extra utrymme så att större sällskap inte skapar trängsel och problem för andra gäster.
 • Gäster som rör sig i lokalen måste göra det på ett sätt så det inte blir trängsel. Avstånd till andra gäster måste alltid vara mer än en meter. Är det mycket människor bör avstånden vara större.
 • Plexiglas, skärmar eller avskiljdare kan skydda mot rena stänk och på det sättet hindra viss smittspridning. Användning av avskiljare kan därför vara en av flera komponenter för att se till att besökare håller ett säkert avstånd från varandra. Avskiljare måste vara höga och breda för att ha en tillräcklig effekt. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspidning är dock alltid att hålla avstånd mellan sällskap.

Det är fortfarande tillåtet att:

 • Servera buffé om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.Vid köer ska en armlängds avstånd finnas mellan gästerna.
 • Sälja hämtmat så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Om det inte uppstår trängsel kan man låta sina gäster sitta och äta vid bardisken. Det är extra viktigt att vara observant på att de andra gästerna som beställer vid bardisken tydligt separeras från de som äter vid bardisken. Gäster kan inte heller sitta och äta vid bardisken om det skapar flaskhalsar så folk inte tar sig förbi och därför skapar trängsel.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Från 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Lagen ger kommunen hela ansvaret för tillsynen av hur restauranger, barer och kaféer uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Kommunen får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Syftet med lagen är att effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Från den 7 juli gäller Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen med regeln att det måste vara minst en meters avstånd mellan olika sällskap på restauranger och kaféer.

Bra länkar till mer information:

Stödmaterial

Affisch "så kan du undvika smitta när du äter ute" för utskrift och användning i resturanger och kaféerPDF

Vid eventuellt övriga frågor – kontakta Kontaktcenter 021-39 00 00.

MSB har en föreskrift där samtliga verksamheter som anses vara samhällsviktiga listas. Utifrån föreskriften bedömer ni om ni bedriver en samhällsviktig verksamhet. Ni ska inte lämna in bedömningen till Västerås stad eller någon annan.

Information om samhällsviktiga verksamheter, MSBlänk till annan webbplats

Ni behöver göra en bedömning över vilka personer som behövs för att ni ska kunna hålla er samhällsviktiga verksamhet på en acceptabel nivå. Ni ska sedan meddela vårdnadshavare om de behövs vid en stängning.

Om det blir aktuellt med en stängning får vårdnadshavare information av förskolan, skolan eller pedagogisk omsorg om hur de gör för att anmäla behov av omsorg.

Västerås stad kommer att tillfälligt sänka hyrorna för flera verksamheter som drabbats hårt av coronaepidemin.

Västerås stad hyr ut lokaler till flera verksamheter som drabbats hårt av den pågående coronaepidemin. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har staden beslutat att delta i det statliga program som erbjuder hyresstöd till företag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

De hyresgäster/företagare som ingår i de utpekade branscherna och som vill ansöka om hyresrabatt från Västerås stad ska ta kontakt med teknik- och fastighetsförvaltningen via sin kontaktperson/förvaltare.

Hyresstödet kommer att gälla för perioden mellan den 1 april och 30 juni i år, och som hyresgäst kan du vid maximalt stöd få en hyresrabatt på 50 procent av dina fasta hyreskostnader. Staten kommer att stå för halva kostnaden och Västerås stad som fastighetsägare kommer att stå för den andra halvan. Som hyresgäst behöver du inte tänka på det statliga bidraget eftersom detta ansöks av Västerås stad.

Information om verksamheter för äldre

Ordnade besök istället för besöksförbud på äldreboenden

Från och med den 1 oktober 2020 är det återigen möjligt att besöka Västerås stads äldreboenden. Ansvariga myndigheter anser att besök är genomförbara bara det sker under ordnade former. Smittspridningen har nästan helt upphört vid våra boenden, och så vill vi att det ska fortsätta. Därför får vi fortsätta att påminna varandra om att hålla avstånd, tvätta händerna och hålla oss hemma vid minsta sjukdomssymtom. Det här är vad du behöver tänka på för ett så bra besök som möjligt:

 • Ring innan och hör vad som gäller på boendet. Det är chefen för boendet som bestämmer förutsättningarna och om besök kan genomföras.
 • Följ personalens instruktioner på plats.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit.

Vi får tillsammans se till så att det inte blir trängsel i samband med besök. Tänk också på att utgå från den boendes önskemål och dagsform, många är oroliga för att bli smittade.

Anpassade verksamheter inom vård och omsorg

Mötesplatser för äldre och restauranger på servicehusen öppnar successivt

Från första halvan av oktober börjar vi successivt öppna upp restauranger och mötesplatser för de som bor på servicehusen. Vi kommer löpande att utvärdera hur det går och följa smittspridningen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter. Om du undrar hur det fungerar på ett visst ställe, ta direktkontakt med verksamheten.

Växelvård, trygghetsplats och dagverksamhet

Från första halvan av oktober börjar vi successivt öppna växelvårds- och trygghetsplatser samt dagverksamhet. Verksamheterna kommer att vara anpassade och erbjuda så mycket som är möjligt utifrån corona-anpassningar. Vi kommer att prioritera så att många får lite stöd snarare än att få personer får mycket stöd. Hör av dig till respektive verksamhet för att höra vad du kan få för stöd i nuläget.

Daglig verksamhet LSS och sysselsättning psykiatri för personer med funktionsnedsättning – andra aktiviteter erbjuds

Verksamheterna i både kommunal och privat regi anpassas för att minska risken för smittspridning. Vi erbjuder istället andra aktiviteter, där man inte är nära varandra och riskerar att utsättas för smitta. Ta reda på vad som gäller genom att ringa den verksamhet som är aktuell för dig. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har förlängt beslutet till den 31 december 2020.

Löpande anpassningar efter de senaste rekommendationerna

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och har en nära dialog med smittskyddsenheten på Region Västmanland. Våra medarbetare får löpande uppdaterad information om coronaviruset. Det betyder att vi löpande anpassar våra arbetssätt när det kommer nya rekommendationer eller restriktioner.

Känner du dig orolig eller har frågor om corona-pandemin och allt som händer i samhället nu? Då är du välkommen att ringa äldrelinjen. Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit. Telefonnumret är 021-39 29 29 och telefonen är öppen vardagar mellan klockan 7.30 och 16.00.

Vid allt arbete gäller god handhygien, det vill säga desinfektion av händer och underarmar. Vi har även många särskilda rutiner för exempelvis hemtjänstmedarbetares väskor och hantering av smutstvätt med mera. Dessa är länsgemensamma riktlinjer som utarbetats av smittskyddsenheten vid Region Västmanland.

Så här använder vi skyddsutrustning för att minska risken för smittspridning. Bilden nedan visar vilken typ av skyddsutrustning som gäller vid olika situationer.

 • Den vänstra figuren visar hur våra medarbetare är klädda under hela arbetspasset. Det gäller både i möten med kunder och kollegor.
 • Den mittersta figuren visar klädsel och utrustning vid till exempel omvårdnad.
 • Den högra figuren visar hur medarbetare ska vara klädda om kunden har symtom eller bekräftad smitta.
Illustration skyddsutrustning

I nuläget finns det väldigt få personer med konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen. Det gäller både kommunala och privata boenden. Du som är orolig för en närstående som bor vid något av stadens boenden vänder dig direkt till boendet.

Rutiner inom äldreomsorgen

Grundläggande rutiner vid symptom

Kunder med symtom:

 • rekommenderas att inte träffa andra människor än medarbetarna för att inte riskera att smitta andra.
 • rekommenderas att vara hemma till och med två dagar efter att de blivit friska och inte längre har några symtom.
 • får besök av ett färre antal medarbetare för att minska risken för smittspridning till andra medarbetare eller andra kunder.

Medarbetare med symtom:

 • stannar hemma från jobbet.
 • kan återgå till arbetet två dagar efter att de blivit friska och inte längre har några symtom.

Vi jobbar hårt för att på olika sätt skydda de mest sårbara. Nu finns nästan ingen smitta alls på våra äldreboenden men det här är några av våra rutiner vid smitta:

 • Kunder med symtom isoleras om möjligt i enkelrum eller lägenhet med stängd dörr. Kunden är isolerad till och med två dagar efter det att hen blivit frisk och inte längre har några symtom.
 • De smittade tas omhand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi begränsar i möjligaste mån antalet medarbetare som tar hand om den smittade kunden.
 • Vi informerar anhöriga om symtomen. Vi informerar även anhöriga om kunden av annat skäl får försämrat hälsoläge, det ingår i vår vanliga rutin.
 • Om en kund insjuknar när den bor i ett flerbäddsrum betraktas de övriga medboende i rummet/lägenheten som exponerade. Då håller vi dem under observation för eventuella symtom under de närmsta 14 dagarna.

Utöver det följer vi de riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som ska användas.

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till dig. Detta kan innebära att dina tider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att ditt besök planeras om, eller till och med bokas av. Om du har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan de behöva göras per telefon istället.

Vi arbetar för att varje hemtjänstkund ska träffa färre personer, detta för att minska risken för smittspridning. Det kan innebära att hemtjänstkundernas inplanerade besök kan komma att ändras. Vi måste kunna prioritera om var våra medarbetare gör störst nytta och var de behövs i första hand. Det kan innebära att vissa besök planeras om, eller till och med bokas av. Om besöken är av karaktären ”tillsyn” eller ”social kontakt” kan de behöva göras per telefon istället. Även om äldre och andra riskgrupper ska undvika folksamlingar så kan du ta emot besök från hemtjänsten.

Västerås stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar alltid med så kallad basal hygien samt handtvätt och skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas. Det är vi noga med.

Inför varje inflyttning samråder hälso- och sjukvårdsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen med ansvarig chef och vid behov även med medicinsk ansvarig sjuksköterska. Beslutet tar hänsyn till eventuell smitta på enheten men också om den som vill flytta in är smittad eller inte. Detta för att få en god patientsäkerhet och bättre kontroll vid in- och utflyttningar.

Inflyttning, generella rutiner:

 • Besöksförbudet gäller inte vid in- eller utflyttning, men vid enskilda fall kan det behövas, då avgör ansvarig chef tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska.
 • Om den som bodde i lägenheten tidigare inte varit smittad av covid-19, så är det de vanliga rutinerna som gäller för tömning och iordningställning av lägenheten. Enhetschefen tar direktkontakt med anhörig till avliden person så snart det är möjligt. Anhöriga tillfrågas om de kan tömma lägenheten inom 1-3 dagar (maximalt 4 i undantagsfall). Om så är fallet erbjuder vård- och omsorgsförvaltningen flyttstädning som debiteras förvaltningen och inte dödsboet.
 • Nyinflyttad boende hålls isolerad under 14 dagar i den mån det är möjligt. Detta för att försäkra sig om att kunden inte tar med sig smitta in på boendet.
 • Nyinflyttade utan symtom på luftvägsinfektion får flytta in på våningar där det inte finns isolerade/smittade.
 • För att förenkla god hygien i rummet/lägenheten rekommenderas minimalt med möbler under smittperioden.

Utflyttning, generella rutiner:

 • I lägenhet där den boende inte varit smittad av covid-19 gäller våra vanliga rutiner för tömning av möbler och iordningsställande.
 • I lägenhet där boende haft misstänkt eller konstaterat smitta ska lägenheten låsas, bommas igen, i en vecka. Efter en vecka kan lägenheten tömmas på möbler och vanlig flyttstädning utföras.
 • Om boende på korttidsenhet är smittad av covid-19 genomförs inte flytten till anvisat boende förrän personen är frisk.

Renoveringar tillfälligt stoppade

För tillfället genomförs inga renoveringar av lägenheter. Detta för att minska risken för smittspridning.

Om du är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp, bor i ordinärt boende och inte kan handla via digitala butiker eller få hjälp av människor i din närhet eller andra sätt exempelvis frivilliga engagemang, kan du få hjälp av Västerås stads frivilliga resursgrupp (FRG). Behöver du hjälp med att handla livsmedel kan du ringa till Västerås stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25. Våra telefontider är måndag-fredag klockan 7.30-17.00.

Tjänsten i sig är gratis, men dina varor betalar du själv. När du tagit kontakt med oss genom telefonnumret kommer vi ge dig information om hur våra frivilliga kommer identifiera sig och hur du betalar för dina varor. Vi vill att du ska känna dig säker när du använder tjänsten.

Förändringar kring hjälpen Inköpsstöd till riskgrupp +70

Från den 1 september kommer tiderna för när Frivilliga Resursgruppen (FRG) levererar varor att förändras.

Under perioden 1 september till 1 oktober kommer FRG att leverera varor på torsdagar och fredagar.
FRG kommer under den perioden att ta kontakt antingen onsdag, torsdag eller fredag, och komma med dina varor antingen torsdag eller fredag.

När det gäller perioden 1 oktober till den 13 november kommer FRG att leverera varor endast under torsdagar. Då kommer kontakten att tas under onsdagar. Notera att sista dagen för beställning är 11 november. Under denna period kommer FRG att endast kunna hjälpa 20 personer per dag som de levererar varor.

De dagar du kan ringa in din beställning fram till den 11 november är måndagar, tisdagar och onsdagar klockan 8-12. Telefonnumret är som tidigare 021-39 27 25.

Förändringen beror på att Västerås stad successivt kommer att avveckla FRGs uppdrag med att hjälpa personer med att handla.

13 november kommer stödet att göra inköp att upphöra. Då behöver du se till att du får hjälp med inköp på annat sätt. Kanske kan någon i din närhet hjälpa till, eller kanske kan du handla via internet? Det finns också möjlighet att ansöka om biståndsbeslut för hjälp med inköp. Om du undrar något kring allt detta kan du alltid fråga oss nästa gång du ringer in din beställning.

Så länge kontaktpersonen och stödfamiljen samt personen med funktionsnedsättning är friska och symtomfria fortsätter verksamheten. Ersättningen för uppdraget löper på som vanligt. Tyvärr kan inga träffar ske i gruppbostäder. Kontakta boendets personal innan en planerad träff.

Tänk på att:

 • Det är viktigt att hålla god handhygien och att inte ha alltför nära kontakt, undvik exempelvis att ta i hand eller kramas.
 • Undvik större sociala sammanhang. Gemensamma promenader är en bra aktivitet.
 • Om någon av kontaktpersonen, stödfamiljen eller personen med funktionsnedsättning är över 70 år rekommenderas att inga fysiska möten sker. Håll gärna kontakten på annat sätt.

Medarbetare med symptom för covid-19 ska inte vara på jobbet. Om du möter någon som är det ändå ska du i första hand framföra det till medarbetaren eller enhetschefen. Du kan även snabbt framföra dina åsikter genom att:

Det är en utmanande situation som vi arbetar i och vi är tacksamma om du hör av dig till oss om du har synpunkter eller förbättringsförslag. Det ger oss chansen att förbättra oss. Synpunkter eller förbättringsförslag kan lämnas så här:

 • Via kontakt med berörd verksamhetschef.
 • Via kontakt med vår äldreombudsman eller stadens fristående äldrekommission. Synpunkter kan lämnas anonymt. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här:

Kontaktuppgifter till ombudsman och äldrekommission

Information om Västerås stads löpande verksamheter

Västerås stad samverkar med myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera de samhällspåfrestningar som uppstår i och med arbetat mot coronavirusets spridning. Målet är att stadens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt samtidigt om vi minimerar smittspridningsrisken.

Socialtjänstens verksamheter har öppet som vanligt. Om du är frisk och har ett bokat besök så ska du gå dit. Om du däremot har förkylningssymptom (hosta, feber, snuva eller annat) så ska du stanna hemma. Kontakta i så fall socialtjänsten/din handläggare via telefon eller mejl för en avstämning eller för att boka en ny tid.

Har du ett inbokat besök är du självklart välkommen på detta, du kommer som vanligt till stadshusentrén och anmäler dig. Du kan även lämna in handlingar via brevinkastet. Behöver du hjälp med kommunala frågeställningar kan du ringa eller mejla Kontaktcenter via:

 • Telefonnummer: 021-39 00 00
 • E-postadress: kontaktcenter@vasteras.se

Om ditt ärende inte går att lösa på telefon kan vi även hjälpa dig på plats i stadshusentrén. Om du har symptom så ber vi dig att kontakta oss via telefon eller mail för att lösa ditt ärende på bästa sätt.

Den 7 september lättöppnar Västerås stadsbibliotek. För att minska smittspridningen gäller begränsad service. Det finns inte tillgång till sitt- eller studieplatser, då biblioteket för tillfället inte är någon mötesplats. Vi uppmanar våra besökare att visa omtanke och hålla avstånd samt göra sitt besök så kort som möjligt. Kom gärna ensam och undvik att komma i grupp. Reservera gärna dina medier i förväg. Alla bibliotek behåller sin service med take-away och utlämning av medier.
Huvudbiblioteket i centrum öppnar alla sina avdelningar och ingångar igen. Reservationerna hittas återigen på Torget innanför huvudentrén.

Även stadsdelsbiblioteken öppnar den 7 september. Önsta-Gryta och Viksängs bibliotek öppnar för begränsat antal besökare med begränsade öppettider. Hammarby kvartersbibliotek öppnar något senare, den 21 september.
Råby-, Bäckby- och Skiljebo bibliotek fortsätter med sina nuvarande öppettider med lunchstängt mellan 12 och 12.30.

Hjälp till att minska smittspridningen och ta personligt ansvar. Tvätta händerna noga. Håll avstånd. Är du över 70, begränsa dina sociala kontakter. Känner du dig inte fullt frisk ska du stanna hemma och inte vistas i bibliotekens lokaler.

Aktuella öppettider för biblioteken, Bibliotek i Västmanlandlänk till annan webbplats

Vi jobbar för att kunna hålla badhusen öppna som vanligt så långt det är möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att du som har sjukdomssymptom väntar med ditt besök tills du är frisk. För aktuell information förhållningsregler och eventuellt ändrade öppettider, besök någon av länkarna nedan.

Medley, som driver Lögarängsbadetlänk till annan webbplats
Actic, som driver Kristiansborgsbadetlänk till annan webbplats

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning, samt Västerås stads direktiv. I nuläget betyder det att våra fritidsklubbar och fritidsgårdar ska hållas öppna. Vi jobbar därför för att kunna hålla öppet som vanligt så långt det är möjligt, så att friska barn har någonting att göra i sitt närområde på fritiden. Det är viktigt att de som har sjukdomssymptom stannar hemma.

Vår verksamhet är frivillig och känner du dig som vårdnadshavare orolig kan du välja att låta ditt barn stanna hemma från fritidsklubben/fritidsgården. Det gäller förstås även för dig som brukar gå på klubben/gården.

Hur våra öppettider ser ut kan komma att ändras.

För att minska risken för smittspridning har Västerås stad valt att ställa in eller skjuta på många evenemang och invigningar. Senaste beslutet hittar du längst upp i listan.

 • Västerås Kulturnatt blir den 19 september 2020 i digital form.
  Information om Västerås Kulturnattlänk till annan webbplats
 • Invigningen av Kulturbanken är framflyttad till 9 juni. Från och med då går det att låna grejer där.
  Information om Kulturbanken
 • Seniordagen som brukar hållas i oktober flyttas till 10 mars 2021.
 • Cityfestivalen flyttas till 1-3 juli 2021. Festivalen skulle ha genomförts 25-27 juni 2020. Alla som köpt biljetter kommer att få pengarna tillbaka.
  Information om Västerås Cityfestivallänk till annan webbplats
 • Midsommarfirandet på Vallby Friluftsmuseum är inställt. Området kommer att vara stängt hela midsommaraftonen för att minska risken för spontana folksamlingar.
 • Nationaldagsfirandet på Djäkneberget 6 juni är inställt.
 • Ceremonin för de västeråsare som blivit nya svenska medborgare som brukar genomföras 6:e juni flyttades fram. Nytt datum meddelas senare och inbjudan skickas ut. Vi hoppas att ceremonin ska kunna genomföras under 2021. Då kommer alla de som skulle varit inbjudna till 2020 års ceremoni bli inbjudna, tillsammans med de som skulle blivit inbjudna till 2021 års ceremoni.
 • Utdelningen av Västerås stads kulturstipendier 2020 kommer inte att hållas öppen för allmänheten.
 • Tomas Tranströmerpriset, som i år går till den amerikanska poeten Louise Glück, kommer att delas ut under 2021.
 • Västerås stads uppvaktning av VSK Bandys SM-guld kommer att ske vid ett senare tillfälle.
 • Invigningen av den nya innebandyarenan lördagen den 21 mars är framflyttad. Invigningen hölls för en begränsad skar torsdagen den 20 augusti. Då fick den också namnet Mälarenergi Arena.
 • Invigningen av biblioteksbussen är framflyttad.

Västerås stad följer de instruktioner och riktlinjer som Region Västmanlands smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Våra olika förvaltningar, bolag och kommunalförbund planerar för att hantera sina verksamheter vid ett eventuellt större utbrott av viruset.

Just nu får konsumentvägledningen många frågor om att avbeställa resor, inställda arrangemang och paket som fastnar vid näthandel på grund av corona. Du når konsumentvägledningen på telefon 021-39 20 00. Telefontiderna är måndag till fredag klockan 9-12 och 13-15.

Information om dina rättigheter, Hallå konsumentlänk till annan webbplats

Vill du hjälpa?

Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Västerås behöver hjälp med att plocka ihop matkassar åt personer 70+ eller som tillhör en annan riskgrupp. FRG ansvarar för all samordning som betalning och transport till behövande, men behöver hjälp av personer som kan plocka ihop matvarorna. På sidan Frivilliga i samband med corona/covid-19 kan du läsa mer om hur det går till och anmäla ditt intresse.

Information och anmälan för att hjälpa till med att plocka matvaror

Mer om Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Ditt engagemang är viktigt och tillsammans kan vi hjälpa till att minimera smittspridning för riskgrupper. Att hjälpa till med att plocka matvaror är ideellt och därför betalas ingen ersättning ut.

Corona och trängsel

 • Välj att åka till en annan plats, där det inte är lika mycket folk och där du kan njuta på ett tryggt och säkert sätt. Kika i vår smultronställekarta för att hitta ett nytt ställe att besöka. Du kan även tipsa andra om dina favoritplatser genom att lägga till dem i kartan.
  Smultronställekartanlänk till annan webbplats
 • Håll avstånd till andra, även dina vänner.
 • Ta gärna med dig handsprit så att du kan hålla god handhygien ute i naturen.

Varken polisen eller Västerås stad kan avhysa personer utifrån grunden att det är trångt på en plats. En allmän plats är till för alla och under rådande viruspandemi är det viktigt att var och en tar ansvar för att inte sprida smitta vidare.

För dig som driver en verksamhet finns affischer framtagna av Folkhälsomyndigheten att skriva ut och sätta upp.

Affischer att skriva ut, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Om det är trångt på vissa parkeringar bör du ändå tänka på att hålla avstånd för att minimera smittrisken. Parkera på aviserade parkeringsplatser och ställ dig så att utryckningsfordon kan komma fram utan problem.

Covid-19 har skapat en ny vardag med en del begränsningar. Men det finns mycket att uppleva i och runt Västerås. Via länkarna nedan hittar du tips på platser du kan besöka och aktiviteter du kan göra medan du fortfarande hjälper till att hindra smittspridningen. Kika gärna i vår smultronställekarta för att hitta ett nytt ställe att besöka. Du kan även tipsa andra om dina favoritplatser genom att lägga till dem i kartan.

Smultronställekartanlänk till annan webbplats

Tips på utomhusaktiviteter i Västerås

Karta med aktiviteter i Västmanlands länlänk till annan webbplats

Publicerad 2020-02-25 15.19

Senast ändrad 2020-10-20 13.12