Visa sökformulär

Gemensamma mål för digitalisering inom barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att digitala verktyg och tjänster ska bidra till bästa möjliga lärande.

Den digitala utvecklingen påverkar vårt sätt att tänka, agera och kommunicera. Digitaliseringen anses vara den största förändringsfaktorn i samhället just nu. Det påverkar vår vardag och ger nya möjligheter, men det ger även nya utmaningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en gemensam strategi för att våra digitala verktyg och tjänster ska bidra till bästa möjliga lärande.

År 2024 vill vi att det ska vara enkelt att använda digitala tjänster för alla som finns i våra verksamheter. Det gäller barn, elever och vårdnadshavare samt arbetssökande och medarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen.

Vi vill att det ska vara naturligt att använda digitala lösningar där de förstärker lärandet och förenklar pedagogiska och administrativa arbetssätt. Syftet är att förstärka en god kvalitativ undervisning och goda lärmoment.

För att nå dit behöver tre mål uppnås:

  • Adekvat digital kompetens
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Ändamålsenliga och effektiva processer

Målen ska vi nå genom att varje år ta fram en handlingsplan som för oss närmare vår målbild. Under första året kommer vi till exempel satsa på att samordna den digitala utvecklingen i förvaltningen. Då kan alla ta del av de framsteg som görs.

Publicerad

Senast ändrad