Visa sökformulär

Ny kollektivtrafik för att möta ett växande Västerås

I framtiden kan det finnas busskörfält, spårvagnar eller större bussar med plats för många passagerare i Västeråstrafiken. Det är några förslag som Västerås stad och Region Västmanland tittat på i ett gemensamt projekt kallat Framtidens kollektivtrafik.

Den stora omläggningen av busslinjenätet 2013 med rakare linjer, tätare turer och längre trafikdygn har blivit en enorm succé. Resandet har mer än fördubblats men det har lett till problem med överfulla bussar på vissa linjer och resenärer som tvingas vänta på nästa buss.
Att bara köpa in flera bussar är inte lösningen.

Effektivare trafiksystem

Västerås växer och väntas ha 230 000 invånare år 2050. Med så många invånare kommer ytterligare 200 000 resor att göras per dag. Om alla ska få plats måste trafiksystemet utformas mer effektivt och hållbart med transportslag som kollektivtrafik, gång och cykel som kräver en liten yta per person.

Ett förslag till karta över trafiksystemet enligt vision 2050

Karta över hur trafiksystemet i Västerås kan se ut 2050. Illustration: WSP Advisory

Under två år har Västerås stad tillsammans med Region Västmanland drivit projektet Framtidens kollektivtrafik. Syftet har varit att utreda hur kollektivtrafiksystemet i Västerås behöver utformas för att ta hand om fler resenärer i ett attraktivt, hållbart och växande Västerås.
I projektet har tre delprojekt ingått som handlat om ökad framkomlighet i det befintliga linjenätet, elbussar och lokalisering av ny bussdepå. De frågorna ska organisationerna nu arbeta vidare med.

Vision 2050

En vision har tagits fram för hur kollektivtrafiksystemet i Västerås kan utvecklas för att hantera de ökade resandeströmmarna, både inom kommunen och för regionalt resande. Vision 2050 innefattar både nya linjer, ökad framkomlighet, ökad turtäthet och en rad andra faktorer. Analyserna har visat ett antal förslag till stråk, både befintliga och nya, för kapacitetsstark kollektivtrafik.

Inga beslut

Förslagen ska utredas vidare och så småningom ligga till grund för ett politiskt beslut om inriktningen.
För att göra analyserna anlitades konsulterna WSP Sverige AB. Arbetet har genomförts i tätt samarbete mellan Västerås stad, Region Västmanland och Svealandstrafiken. I arbetsgrupperna har även Mälarenergi, Vafab Miljö, Mimer och Mälardalens Brand- och Räddningsförbund deltagit.

Framtidens kollektivtrafik slutrapport. Pdf, 18.8 MB.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Observera! Under perioden 28 juni till och med 20 augusti har Kontaktcenter sommaröppettider: 07.30 - 16.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Publicerad

Senast ändrad