Visa sökformulär

Dags att söka stipendium

Är du gymnasieelev? Då är det dags att söka stipendium. Stipendium kan sökas av elever vid Västerås gymnasieskolor, både kommunala och fristående. Sista ansökningsdag är 11 oktober.

Norbergska skolstiftelsen delar ut stipendium som elever vid Västerås gymnasieskolor, både kommunala och fristående, kan söka.

Stipendium kan sökas av studiebegåvade och välartade elever skrivna i dåvarande Hubbo församling som bedriver studier för inhämtande av kunskaper av allmänbildande art eller för utbildning till högre yrkekunskap, såsom vid gymnasieskola, folkhögskola eller liknande skolor. För dåvarande Hubbo församling gäller följande postnummer: 722 31 och 722 33 samt i vissa fall 725 95.

Sista ansökningsdag är 11 oktober.

Elever från Sam7-1

Så här gör du

Fyll i ansökan. Även vårdnadshavares inkomster ska redovisas. Det är viktigt att vårdnadshavare tidigt beställer slutskattebesked enligt senaste års taxering hos Skatteverket.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten.

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsen, för gymnasieeleverPDF

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsen, för gymnasieelever, ifyllnadsbarWord

Sista ansökningsdag är 11 oktober.

Läs mer om stipendier och fonder skola här

Kontakta oss

Elin Granqvist

Fondhandläggare gymnasiet

Västerås stads fondhandläggare för gymnasiet svarar på frågor om Norbergska skolstiftelsen, Wahlbeckska välgörenhetsfonden och Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond.

Postadress:
Västerås stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomi- och planeringsenheten
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 41 35

Publicerad 2019-08-26 09.41

Senast ändrad 2019-08-26 14.57