Visa sökformulär

Rapport från gymnasieenkäter 2019

Eleverna på introduktionsprogrammen är mindre nöjda i år än förra året. De är mest nöjda med hjälpen från lärarna och med tryggheten. Eleverna i gymnasiesärskolan är generellt nöjda med skolan, och pojkar och flickor är ungefär lika nöjda.

Resultat av gymnasieenkäter

I år skickade Västerås stad enkäter till elever på introduktionsprogram årskurs 1, elever i gymnasiesärskolan samt elever i årskurs 2 på de fristående skolor som inte ingick i Skolinspektionens enkät denna termin.

Eleverna på introduktionsprogrammen är mindre nöjda i år än förra året. De är mest nöjda med hjälpen från lärarna (att de hjälper tjejer och killar på samma sätt och att de hjälper till när något är svårt) och med tryggheten. Minst nöjda är de med delaktighet och inflytande.

Eleverna i gymnasiesärskolan är generellt nöjda med skolan, och pojkar och flickor är ungefär lika nöjda. Många av frågorna i denna enkät har ändrats sedan föregående år, så det går inte att se hur resultaten förändrats sedan tidigare.

Elever i korridor

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och föräldrar tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. I år genomfördes färre enkäter än vanligt, eftersom Skolinspektionen skickade ut enkäter.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och föräldrar värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyragradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till föräldrarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om enkäterna eller resultaten för en specifik skola skriv till:

Barn- och utbildningsförvaltningen på buf[a]vasteras.se

Skolinspektionens enkäter

Skolinspektionen skickade i år ut enkäter till vårdnadshavare i grundskolan (alla), elever i grundskolan (årskurs 5 och 9) samt elever i gymnasieskolan (årskurs 2) i Västerås kommunala skolor och vissa fristående skolor.

Resultaten av Skolinspektionens enkäter hittar du på deras webbplats.

Länk till statistik från Skolinspektionens skolenkät 2019länk till annan webbplats

Länk till rapporter och beslut från Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Publicerad 2019-06-13 09.54

Senast ändrad 2019-12-18 10.19