Visa sökformulär

Rapport från förskoleenkäten 2019

I årets förskoleenkät är vårdnadshavare generellt nöjda med verksamheten i förskolan, men nöjdheten har minskat något sedan förra året, främst i kommunala förskolor. De är mest nöjda med förskolornas arbete med normer och värden, och minst nöjda med personaltäthet och antal barn per avdelning.

Resultat av förskoleenkäter

Västerås stad skickar enkäter till alla vårdnadshavare i förskola och i pedagogisk omsorg samt till de barn i förskolan som är 3-5 år.

Vårdnadshavare är generellt nöjda med verksamheten i förskolan, men nöjdheten har minskat något sedan förra året, främst i kommunala förskolor. De är mest nöjda med förskolornas arbete med normer och värden, och minst nöjda med personaltäthet och antal barn per avdelning. Barnen är dock lika nöjda som förra året.

Vårdnadshavare i fristående förskolor är mer nöjda än vårdnadshavare i kommunala förskolor, men bland barnen syns ingen sådan skillnad.

Nyhetsbild

Vårdnadshavare inom pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten enligt enkätsvaren.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och föräldrar tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. I år genomfördes färre enkäter än vanligt, eftersom Skolinspektionen skickade ut enkäter.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och föräldrar värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyragradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till föräldrarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om enkäterna eller resultaten för en specifik förskola skriv till:

Barn- och utbildningsförvaltningen på buf[a]vasteras.se

Publicerad 2019-06-13 09.54

Senast ändrad 2019-12-18 10.19