Visa sökformulär

Ja till Stora Torgets gestaltningsprogram

På onsdagen sa tekniska nämnden ja till gestaltningsprogrammet för Stora Torget och Bondtorget. Byggstart är planerad till hösten 2020 och invigningen till våren 2022.

Nu är det klart hur Stora Torget och Bondtorget ska se ut. På onsdagen beslutade tekniska nämnden att godkänna förslaget till gestaltningsprogram.

Programmet har varit ute på remiss under våren och privatpersoner, organisationer, politiska partier och nämnder har lämnat synpunkter.

Sedan dess har förslaget arbetats om: Scenen i hörnet mot Västra Kyrkogatan tas bort. I stället ska det bli möjligt att vid stora evenemang låta en trailer köra förbi stadshotellet och backa intill torget från Västra Kyrkogatan.


Skiss övrer Stora Torget och Bondtorget

Överblick över Bondtorget och Stora Torget. Visionsbild från gestaltningsprogrammets remiss. Illustration: Sweco.


Ombyggnaden ska nu handlas upp och projekteras. Byggstart är planerad till hösten 2020 och invigningen väntas bli våren 2022.

-Stora Torget och Bondtorget är stadens hjärta och mycket viktiga för västeråsarna. Torgen är också mycket gamla och i stort behov av upprustning. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan börja arbetet med att modernisera torgen och öka tillgängligheten, även om tyngdpunkten ligger på omdaningen av Stora Torget.

Det säger tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell (MP) i en kommentar.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Observera! Under perioden 28 juni till och med 20 augusti har Kontaktcenter sommaröppettider: 07.30 - 16.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Publicerad

Senast ändrad