Visa sökformulär

Ska ditt barn sluta på fritids? Kom ihåg att säga upp platsen

Om ditt barn inte ska fortsätta på fritids måste du säga upp platsen i e-tjänst för förskola och fritidshem. Det räcker inte att du säger till personalen på fritids. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen har kommit in till Västerås stad.

Säg upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden i alla verksamheter är två månader. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte. När du säger upp platsen mer än två månader före sista närvarodag för ditt barn betalar du fram till sista närvarodag. Om sista närvarodag för ditt barn är mindre än två månader från den dag då du gör uppsägningen, betalar du för platsen under hela uppsägningstiden. Det gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

En pojke och två flickor på skolgård låg

Om ditt barn byter verksamhet gäller följande:

  • Vid byte mellan till exempel förskola och fritidshem påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten.
  • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

  • förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Publicerad 2019-04-04 11.44

Senast ändrad 2019-04-08 10.36