Visa sökformulär
Nyhetsbild

Vi ger jämställdheten en sportslig chans

Möjligheterna ska vara lika för alla att leda och delta i en idrottsförening. Tillsammans satsar vi på att idrott i Västmanland ska vara jämställd och fri från våld.

Orättvisa förutsättningar för träning och tävling, få kvinnor på ledande styrelseposter och en osund machokultur där killar varken förväntas gråta eller prata om känslor. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer.

Sedan 2017 finns beslut om tydliga jämställdhetsmål för att få en idrott som är öppen och välkomnande för alla. Jämställdhet är inte bara en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling utan helt enkelt en överlevnadsfråga för framtiden. En inkluderande verksamhet, utan begränsande normer, kommer helt enkelt att attrahera fler att vara med.

– I Västerås stads värdegrund är jämställdhet, motverka våld och motverka machokultur viktiga delar i vårt samarbete med idrotten. Vi tror att både idrotten och Västerås stad blir framgångsrika om jämställdheten ökar, säger Stefan Brandberg, Västerås stads idrottschef.

I Västmanland vill vi ge jämställdheten en sportslig chans och vi tror att det är tillsammans vi gör skillnad på riktigt. Västmanlands idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad och Brottsofferjouren Västmanland har därför gått samman för att uppmärksamma några av de föreningar i länet som aktivt tar ställning för en mer jämställd och inkluderande idrott. Genom att lyfta goda exempel vill vi skapa förebilder och få fler ledare och styrelser att fatta beslut i linje med idrottsrörelsens jämställdhetsmål.

Publicerad 2019-03-04 11.54

Senast ändrad 2019-12-18 10.19