Visa sökformulär

Vad ska vi göra åt soporna?

Nu är det dags för Västerås att få en ny plan för avfall, en renhållningsordning. Med hjälp av dina kloka synpunkter kan vi se till så att planen blir riktigt bra. VafabMiljö har tagit fram ett förslag med mål och åtgärder som ska göra vår avfallshantering smartare. Den har du nu chansen att tycka till om.

Huvudpoängen i planen är att vi ska bli mer medvetna när vi konsumerar - att vi köper färre onödiga saker som snart blir till avfall. På det sättet rör vi oss uppåt i avfallstrappan och minskar mängden avfall (se bilden).

Viktigt att vi hjälps åt

Planen föreslår också att det ska vara lättare att lämna in avfall för återvinning, att nedskräpningen minskar och att det farliga avfallet sorteras och hanteras på rätt sätt. Målen är ambitiösa och kräver att vi alla blir bättre. Bland annat är målet att 60 % av hushållsavfallet år 2030 sorteras så det går att återvinna.

Läs mer om avfallsplanen och tyck till på den här sidan: vafabmiljo.se/avfallsplanenlänk till annan webbplats

VafabMiljö Kommunalförbund har bildats av medlemskommunerna i Västmanland samt Enköping och Heby. Det betyder att det kommunala ansvaret för avfall har förts över till förbundet.

Nyhetsbild

Foto: Per Groth

Publicerad 2019-03-01 08.00

Senast ändrad 2019-03-01 08.00