Visa sökformulär

Var med och tyck till när vi utvecklar Oxbacken

Vi arbetar med en ny detaljplan för Oxbacken. Planen är bland annat att bygga nya bostäder och ett nytt torg. Nu pågår ett samråd. Då vill vi veta vad du tycker. Vi finns på plats vid tre tillfällen och vill gärna visa och berätta om förslaget. Välkommen och att komma förbi!

Vi har planer för Oxbacken! Området har i stort sett likadant ut sedan 80-talet. Nu planerar vi att utveckla Oxbacken med nya bostäder, mötesplatser, parkeringshus, butikslokaler och ett nytt torg. Just nu är detaljplanen, som tas fram i olika steg, på samråd. Det betyder att du kan lämna synpunkter på planen. Vi kommer också att vara på plats i området för att informera och samla in skriftliga synpunkter.

Dessa tider finns vi på plats på Oxbacken

  • torsdag den 7 februari. Vi finns inne i Coop-butiken mellan klockan 17.00-19.00
  • tisdagen den 12 februari. Vi finns inne i Pingstkyrkan mellan klockan 18.00-19.00
  • lördagen den 16 februari. Vi finns inne i Coop-butiken mellan klockan 11.00-13.00

Vi har med oss en fysisk modell och planhandlingar som visar hur det är tänkt att bli. När vi är i Pingstkyrkan inleder vi mötet med en kort presentation. Du kan lämna synpunkter och ställa frågor vid alla tillfällen.

Här kan du läsa mer om förslaget till ny detaljplan för Oxbacken, dp 1870.

Illustration över möjligt bebyggelse på planområdet på Oxbacken

Illustration: Archus arkitekter

Publicerad 2019-02-04 11.16

Senast ändrad 2019-12-18 10.20