Visa sökformulär

Hjälp oss att bli bättre - svara på förskoleenkäten 2019!

En gång om året skickar Västerås stad ut en enkät för att ta reda på vad barn och föräldrar tycker om förskolan i Västerås. Det gör vi för att förskolan ska bli bättre. Nytt för i år är att alla svarar på enkäten digitalt, både barn och föräldrar.

Förskolenämnden i Västerås stad har beslutat att enkäten ska genomföras en gång om året.

Alla som svarar på enkäten gör det anonymt senast den 22 februari 2019.

Föräldraenkäten, där ett svar per barn lämnas, finns på svenska, arabiska, engelska, somaliska och sorani.
Barnenkäten, som gäller barn födda 2013-2015, är på svenska.

Resultatet återkopplas till respektive enhet så snart den totala insamlingen har avslutats.
Resultaten publiceras på www.vasteras.se i juni 2019.

Har du frågor om enkäten på din förskola, kontakta förskolan.

Vi tackar på förhand för gott samarbete för att förbättra förskolan i Västerås.

Med vänlig hälsning
Barn- och utbildningsförvaltningen

Två flickor och en pojke på en stock

Publicerad 2019-01-23 08.45

Senast ändrad 2019-01-23 14.57