Visa sökformulär

Västerås deltar i nationell jämställdhetssatsning

Västerås är en av tolv kommuner i landet som under 2019 deltar i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) projekt Modellkommuner. Målet är att utveckla och sprida kunskap om jämställdhetsarbete i kommuner och regioner.

Syftet med projektet är att kvinnor och män ska erbjudas likvärdig service och att resurser ska fördelas jämställt till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

– Västerås stad behöver vässa sitt jämställdhetsarbete, både för att bli en mer attraktiv arbetsgivare men också för att vi ska bli bättre på att möta alla elever, äldre och andra som tar del av kommunens verksamheter. Då är det bra att kunna ta hjälp och få inspiration av andra kommuner, säger Carin Lidman (S), kommunalråd.

Mentorer stöttar arbetet

De deltagande kommunerna utvecklar sitt jämställdhetsarbete genom att jämföra sina arbetssätt med varandra, i grupper om två eller tre. I varje kommun deltar en politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg. Andra kommuner som tidigare har deltagit i satsningen medverkar som mentorer och bidrar med konkreta exempel från sina egna verksamheter. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

Satsningen på Modellkommuner pågår under hela 2019 och finansieras genom en överenskommelse mellan SKL och regeringen, om stärkt stöd till jämställdhetsarbete i kommuner och regioner.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om projektet? Då kan du kontakta Anna Björkman, strateg på stadsledningskontoret, eller läsa mer via länkarna nedan.

Anna Björkman, strateg stadsledningskontoret, Västerås stad

anna.bjorkman[at]vasteras.se

021-39 12 67

Länk till SKL:s webbplats om projekt Modellkommunerlänk till annan webbplats

Länk till SKL:s webbplats om stöd till kommunernas jämställdhetsarbetelänk till annan webbplats

Länk till Västerås stads sida om tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Nyhetsbild

Publicerad 2018-11-23 15.07

Senast ändrad 2018-11-23 15.09