Visa sökformulär

Helgarbete i Kopparbergsrondellen

För att forcera arbetet med cirkulationsplatsen i korsningen
Kopparbergsvägen-Östra Ringvägen arbetar stenläggarna lördag och söndag under
ett par helger.

Arbetet pågår främst på gång- och cykelbanan på den västra sidan (mot gamla brandstationen) fram till cirkulationsplatsen. Arbetstiden på helgen är mellan klockan 10 och 16.

Helgarbetet kommer att pågå en eller ett par helger in i december med början den 24-25 november.

Inga maskiner kommer att användas så det ska inte bli något störande ljud.
Foto: Dennis Eriksson.

Nyhetsbild

Publicerad 2018-11-22 10.43

Senast ändrad 2018-11-22 12.44