Visa sökformulär

Tobak

Säljer du tobaksvaror? Tobaksvaror är bland annat cigaretter, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. Då måste du ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

På bilden ser du cigaretter utan filter fotade uppifrån.

Den 1 juli 2019 började en ny Tobakslag att gälla.
Du som vill sälja tobak ansöker om tillstånd hos miljö- och konsumentnämnden. 

Du måste ansöka om tillstånd för all typ av tobaksförsäljning, oavsett om den sker i butik, i automater, på torghandel, eller på internet.

Du som bedriver partihandel och säljer tobaksvaror till detaljhandlare behöver också ansöka om tillstånd.

Du som innan den 1 juli anmält tobaksförsäljning behöver ansöka om tillstånd senast 1 november 2019.

Det säger den nya tobakslagen

 • Bara den som har tillstånd får sälja tobak.
 • Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.
 • Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
 • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.
 • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Vad krävs för att erhålla tobakstillstånd:

Kommunen, Polismyndigheten och Skatteverket kommer granska både personlig och ekonomisk lämplighet. Alla som har ett betydande inflytande i verksamheten prövas. En person med betydande inflytande (PBI) i företaget kan till exempel vara en aktieägare eller en styrelseledamot. För erhålla tobakstillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Avgifter

Västerås stad tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Du som får tillstånd betalar sedan en avgift varje år för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn.

 • Tillståndsprövning stadigvarande tillstånd 8820 kronor
 • Tillståndsprövning tillfälliga tillstånd 6860 kronor
 • Ändringar i tillståndet som inte kräver besök på plats 6860 kronor
 • Tillsynsavgift/årlig avgift - 4900 kronor/år

Avgiften för tillståndsprövning ska betalas i förväg innan prövningen startar. Inbetald avgift återbetalas inte ifall tillståndet avslås.

Frågor och svar

Kan jag fortsätta sälja tobaksvaror efter den 1 juli 2019 om jag inte fått mitt tillstånd?
Handlare som anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 får fortsätta sälja om de ansöker om tillstånd senast den 1 november 2019.

Kan jag nekas tillstånd att sälja tobak?
Ja, handlare kan nekas tillstånd. Det är direkt kopplat till den sökandes ekonomiska skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning.

Vem ansvarar över att rökförbudet följs?
Den som äger och disponerar en lokal är ansvarig.

Åldersgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Därför måste du ha tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre. Du kan få böter om du säljer tobak till någon som är under 18 år. Om brottet bedöms som särskilt svårt av domstolen kan du till och med få fängelse upp till sex månader. 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. 

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Fri parkering på Rudbeck

  Även i år blir det fri parkering på Rudbeckianska gymnasiets skolgård vissa helger.

 • Groddammarna rensas

  Nu rensas groddammarna och kanalerna på Djäkneberget för att minska igenväxningen.

 • Parkeringsyta i Bäckby stängs av

  Onsdagen den 23 oktober stängs Västerås stads parkeringsyta nära vårdcentralen i Bäckby. Anledningen är att Mimer köpt tomten för att bygga hus.

Hjälpte informationen på denna sida dig?