Visa sökformulär

Brandfarlig vara

Om du använder brandfarliga eller explosiva varor i ditt företag måste du ha tillstånd från den kommun där du ska använda varorna.

I Västerås kommun är det Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, som sköter tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Det är viktigt för att brandfarliga och explosiva varor hanteras på ett säkert sätt och enligt de lagar som gäller. Det är därför det behövs tillstånd så att Västerås stad kan kontrollera så att allt blir rätt och riktigt. Tänk på att fylla i alla nödvändiga uppgifter i ansökan om tillståndet. Då blir det lättare att fatta beslut om tillståndet. Ett bra tips är att du tar kontakt med en handläggare på Mälardalens Brand- och räddningsförbund innan du söker tillstånd.

Du hittar mer information och blanketter för ansökan om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor hos Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.

Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds webbplats om brandfarlig och explosiva varor.länk till annan webbplats

Regler om cisterner

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till miljö- och konsument­nämnden. Alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ska ha ett sekundärt skydd, det vill säga någon form av invallning. Cisterner som saknar korrosions­skydd ska besiktigas var sjätte år. Korrosions­skyddade cisterner ska besiktigas var tolfte år. Kontroll­rapporten ska hållas till­gänglig hos cistern­inne­havaren.

Läs mer om cisterner här.

Pall med flera behållare med brandfarligt innehåll

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?