Visa sökformulär

Möt studenter i Västerås stad

Vill du få användning för dina teoretiska kunskaper i praktiken samtidigt som du får vara med och bygga en hel stad? Här får du påverka och göra skillnad i människors liv genom vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. Som student hos oss får du handledning, stöd och möjlighet till utveckling. Här finns arbetsglädje och en vilja att arbeta nära våra invånare. Siktet är inställt framåt och vi hoppas att du vill vara en del av resan mot vår vision: Västerås - staden utan gränser.

Dahin

Porträttbild på Stadsvetarstudent.

”Det var spännande och intressant att få vara med och se och höra hur det strategiska planeringsarbetet för Västerås går till”

– Dahin, statsvetarstudent

Kartlägga idrottsanläggningar i Västerås
Dahin gjorde sin VFU under fem veckor på kultur-, idrott och fritidsförvaltningen i Västerås stad. Huvuduppgiften under VFU-tiden var att göra en kartläggning över stadens idrottsanläggningar, stadsdel för stadsdel. Syftet var att se i vilka stadsdelar det kanske saknades vissa typer av idrottsanläggningar och givetvis en möjlighet för staden att åtgärda eventuella brister eller fel.
- Utöver det var jag med på mycket möten, dels internt men också externt, kring planering och utveckling av idrotts- och fritidsanläggningarna i Västerås.

Bra inblick i hur allt hänger ihop
I framtiden skulle jag vilja jobba med strategiska frågor kopplat till det kommunala uppdraget och jag tror att mina erfarenheter från VFU:n kommer vara bra att ha. Jag har fått en inblick och en större förståelse för hur allting hänger ihop.

Var ute i god tid
- Om jag får komma med något tips för framtida studenter så är det att vara ute i god tid och planera för VFU:n och verkligen försöka välja ett område som intresserar dig och som du tror att du kan ha nytta av i framtiden.

Möjlighet att lära sig mer om myndighetsutövning
Ellen gjorde sin andra VFU-period på biståndsenheten inom äldreomsorgen. Möjligheten att få lära sig mer inom myndighetsutövning och att få in en fot i Västerås stad var anledningar till att hon valde just kommunen för sin VFU.
- Det bästa med min VFU-period har varit att det har varit ett härligt mottagande av alla medarbetarna på enheten och att jag har fått utvecklas mycket i rollen som socionom. All min teoretiska kunskap har jag fått testa på i praktiken, vilket gjort att jag fått en större förståelse för vad det innebär att faktiskt vara socionom.

Handledaren är viktig
- Min handledare har varit mån om att jag ska få prova saker själv och svarar på alla mina frågor, vilket har gjort att jag hela tiden utvecklas. Och eftersom min handledare låtit mig vara involverad vid olika beslut har jag fått en större förståelse för komplexiteten som ligger bakom biståndsbesluten.

Bra grund för framtiden
- Med mina kunskaper och erfarenheter från myndighetsutövning och biståndshandläggning tror jag kommer vara till stor nytta i framtiden oavsett om jag väljer att jobba mer kurativt och behandlade, med barn och unga eller inom missbruk. Det är en ovärderlig grund att stå på.

Ellen

Porträttbild på en Socionomstudent.

”Nu börjar man prövas och får orientera sig på fältet. Jag har utmanats och fått en inblick i hur jag faktiskt är som socionom”

– Ellen, socionomstudent 

Rebecca

Porträttbild på en annan socionomstudent.

"Det är otroligt bra oavsett var man jobbar i framtiden att ha förståelse och kunskap för hur man arbetar inom socialtjänsten – och det är något jag verkligen tar med mig från min VFU inom Västerås stad"

– Rebecca, socionomstudent 

Det har varit väldigt lärorik och intressant
Rebecca gjorde sin andra VFU-period hos Socialkontor ekonomi i Västerås stad under 10 veckor. En upplevelse hon tycker har varit väldigt lärorik och intressant, speciellt kring myndighetsutövning och hur man jobbar med underlag.

- Det har skapat en kännedom och förståelse för hur en kommun är uppbyggd när det kommer till nämnder, förvaltningar och olika enheter. Att kunna se sambandet och hur allt hänger ihop har varit värdefullt och kommer vara något som jag har nytta av oavsett om jag jobbar inom den offentliga eller privata sektorn i framtiden.

Handledning under VFU:n
- Handledningen har varit en viktig del av VFU:n där vi har diskuterat mycket kring hur och varför vissa beslut tas och bedömningar görs. Jag har fått se och höra hens tankebanor och även fått vara delaktig i riktiga beslut under min VFU – och det är väldigt lärorikt. Just möjligheten att få se hur det fungerar i praktiken har gett mig förståelse för komplexiteten som finns kring myndighetsutövning.

Mycket resurser
- Jag har fått insikt i hur otroligt mycket resurser Västerås stad har och vad vi faktiskt erbjuder våra invånare i form av stöd, hjälp och behandling. För mig har det verkligen varit en ögonöppnare och något som jag är övertygad om att jag kommer ha nytta av i mitt framtida yrkesliv.