BISTÅNDSENHETEN

För dig som är intresserade av att bli stödfamilj till ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning

Postadress:
Västerås stad
Biståndsenheten
LSS Vård och omsorgsförvaltningen
721 87 Västerås

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5

Telefonnummer: Du når oss via Kontaktcenter 021-39 27 25