Visa sökformulär

Familjerättsgruppen

Besöksadress: Socialtjänstens Hus, Sigurdsgatan 21 E.

Postadress: Västerås stad, Familjerättsgruppen, 721 87 Västerås

Mejladress: familjerattsgruppen@vasteras.se

Ni kan nå oss följande tider:

Faderskaps-/föräldraskapsfrågor: Alla vardagar (utom onsdag) 8.30 till 9.30.
Övriga familjerättsfrågor: Måndag, tisdag och fredag 10.00 till 12.00 samt alla vardagar 13.00 till 14.30.

Telefon: 021-39 13 13