Familjehemsrekryteringen

Vi ansvarar för rekrytering och utredning av de som är intresserade av uppdraget att vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Besöksadress: Sigurdsgatan 21 E
Postadress: Familjehemsrekryteringen, 721 30 Västerås

Telefon: 021-39 83 46 eller 021-39 20 57
Maila oss: familjehem@vasteras.se