Visa sökformulär

Västerås hamn

Västerås hamn - en del i en större plan

Hamnen i Västerås rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn ingår tillsammans med hamnen i Köping i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Genom att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, så att vi kan behålla och få nya företag att etablera sig här tryggar vi arbetsmarknaden och skapar nya möjligheter för logistik och näringsliv.

De investeringar som görs nu kommer att komma både vår och framtida generationer till godo.

Hamnarna i Västerås och Köping öppnar porten till Skandinaviens ledande tillväxtregion.

Illustration: Tobias Flygar

Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur

Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet.

I juni 2015 antog kommunstyrelsen i Västerås en utvecklingsplan av Västerås hamn. Västerås och Köping har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Västerås och Köping och det kommunalt helägda bolaget Mälarhamnar AB.

Ökade sjötransporter - säkrare och klimatsmartare

EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Eftersom väg och järnväg i Europa och i Sverige är överbelastade behöver gods istället transporteras vattenvägen. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1000 lastbilar (vi har räknat 1 teu = lastbil utan släp). För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent.

Hamnarna i Västerås och Köping når genom sin placering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie.

Fler och större fartyg med ökade mängder gods

Västerås stad har tecknat avtal med staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås hamn. För att göra det möjligt att ta emot större fartyg krävs en del förberedande arbete. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås och Köping ska muddras, kajerna ska förstärkas och få nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att i framtiden kunna ta emot fler och större fartyg och med det ökade mängder gods. 

Förberedande arbeten och investeringar

Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje sluss hösten 2016. Muddringsarbetena i Mälaren är planerade att genomföras under 2020. Första fasen av Hamnprojektet i Västerås och Köping, beräknas också vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Västerås och Köping.

För att hamnarna ska kunna få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I regeringens nationella transportplan fanns dock inte pengar avsatta till Hjulstabron. Trafikverket arbetar vidare med frågan.

Aktuellt inom hamnutveckling

Klicka dig runt i 3D-kartan för Västerås hamn

Vill du kika in i framtiden och se hur Västerås hamn och områdena runt omkring kommer att bli? Ta en digital tur i hamnen och de närliggande omgivningarna.

Tips: Använd en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Västerås hamn i 3Dlänk till annan webbplats

Hamnen i 3D

Prenumerera på nyheter om hamnutvecklingen i Västerås och Köping

Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi publicerar någonting nytt om hamnutvecklingen i Västerås och Köping. En del publiceras också på Mälarhamnars facebooksida.

Länk till det senaste nyhetsbreven:

Februari 2020länk till annan webbplats

December 2019länk till annan webbplats

November 2019länk till annan webbplats

Oktober 2019länk till annan webbplats

September 2019länk till annan webbplats

Augusti 2019länk till annan webbplats

Hantera prenumeration

#västeråshamn

Nytt i hamnprojektet

  • Muddring på gång i Mälaren

    Undrar du vad som pågår i Västerås hamn och i farleden i Mälaren? Sedan början av augusti har vi muddrat och gör farleden mer tillgänglig för stora fartyg. Sammanlagt ska cirka hundratusen kubikmeter muddermassor tas upp och förvaras på vårt nya verksamhetsområde Grindtorpsängen.

  • Mälarhamnar och Stockholms hamnar samarbetar för inlandssjöfart i Mälaren

    Mälarhamnar och Stockholms hamnar har startat ett samarbete för att möjliggöra hållbara transporter och inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och de strategiskt placerade Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Samarbetet utökar hamnarnas erbjudanden och ger goda förutsättningar för pråmtrafik li...

Så här gör du

Frågor och svar

Frågor och svar om utvecklingen av Västerås hamn

Du kan också kontakta oss direkt, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Logotype för EU-samarbete

Kontakta oss

Karin Widén

Samhällsbyggnadsstrateg

021-39 12 69

Thomas Marshall

Projektledare hamnutveckling

021-39 16 57

Hitta hit

Hitta hit

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?