Visa sökformulär

Välfärdsteknologi på äldreboenden

Västeråsmodellen är ett projekt som är mycket framgångsrikt. Projektet har skapat en modell där teknik kombinerat med nya arbetssätt förbättrar livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Två äldreboenden har varit piloter i satsningen - Klockarkärlekens äldreboende och Hälleborgs äldreboende.

Det här är Västeråsmodellen

Det unika med Västeråsmodellen är samspelet mellan teknik, boendemiljö och arbetsmetod. Syftet med modellen är att minska generella begränsningsåtgärder på äldreboenden för personer med demenssjukdom. Så här var utgångsläget:

 • Boende på äldreboendet visade oro och frustration över låsta dörrar och blev störda vid tillsyn på natten
 • Generella larm utlöstes ofta vilket skapade oväsen och rädsla
 • Personalen ägnade mycket tid åt att avleda och distrahera boenden som ville ta sig ut

Från generella larm till individuella

Klockarkärlekens äldreboende med 39 lägenheter var först ut med en behovskartläggning där alla blev lyssnade till: boende, anhöriga och personal. Det var viktigt att Västeråsmodellen fick växa fram i dialog med berörda. Ett flexibelt larmsystem med sensorer runtom på boendet installerades. Larmen är ljudlösa och individanpassade. Personalen har bärbara mottagare och kan utifrån den boendes förmåga att klara sig själv styra när larm ska utlösas.

Förbättrad boendemiljö och arbetsmiljö

Nu råder ett lugn på äldreboendet. Hemvister har ersatt avdelningar, alla dörrar är olåsta. Utifrån den egna förmågan rör sig de boende självständigt inne och ute. Våningar och dörrkarmar är färgmarkerade så att det är lätt att orientera sig. Personalen kan styra sin tid och vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, de stödjer istället för att bevaka. Efter sex månader med öppna dörrar hade antalet fall halverats och behovsmedicineringen vid oro gått ner med mer än hälften. Västeråsmodellen har sedan testats på ett stort äldreboende, Hälleborg med 120 lägenheter, med samma goda resultat. 

Följ med på ett besök till Klockarkärlekens äldreboende

Så här jobbar vi

Basfakta om projektet

Västerås stad började redan 2005/2006 att arbeta med modern informations- och kommunikationsteknik inom äldrenämndens ansvarsområde. Flera projekt har startat och Västerås ligger långt fram när det gäller införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 2013 startade det ettåriga projektet Välfärdsteknologi på äldreboenden. Projektet har redovisat så goda resultat att det har förlängts till och med 2017.

Syftet var att kartlägga behov av, möjligheter med och konsekvenser av en ökad teknikanvändning på äldreboende. Projektet fick delta i regeringens satsning kring teknisk utveckling för personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet var att utvärdera om generella begränsningsåtgärder i boendemiljön kunde minskas med stöd av nya tekniska lösningar och en förändrad inom- och utomhusmiljö. Projektets insatser på Klockarkärlekens och Hälleborgs äldreboenden har påvisat att en utveckling behöver ske inom dessa områden:

 1. Ny arbetsmetod och nytt synsätt
 2. Verksamhetsstyrd boendemiljö
 3. Verksamhetsstyrd teknik

Därför har en modell som omfattar dessa tre områden utvecklats - Västeråsmodellen - en modell för att minska generella begränsningsåtgärder i den fysiska boendemiljön. Begreppet Västeråsmodellen har under projektets gång breddats. Till en början var Västeråsmodellen namnet på den juridiska modell som möjliggör för personer med nedsatt besluts- och samtyckesförmåga att få ta del av teknik som stödinsats men har nu breddats till att omfatta arbetsmetod, boendemiljö och teknikanvändning.

Under 2017 kommer projektet att:

 • införa Västeråsmodellen på bred front. Alla äldreboenden för personer med demenssjukdom ska få  kunskap om modellen. Verksamheter i fastigheter som är nybyggda, om- eller tillbyggda kommer att få utökat metodstöd.
 • fortsätta bedriva piloten för trygghetskamera på äldreboende. Projekt ska tillsammans med verksamhet få en fördjupad kunskap kring att forma arbetsmetoder. Ställda tekniska funktionskrav ska följas upp.
 • sprida projektets tidigare erfarenheter av att använda surfplatta till aktivering och stöd för kommunikation till alla boenden för äldre.

Länk till slutrapporten som beskriver projektets arbete under perioden hösten 2013 till december 2018PDF

Länk till delrapport 2 som beskriver projektets arbete under perioden våren 2015 till februari 2017PDF

projektet var en av finalisterna till priset Medtech4Health Innovation Award

Erika Barreby, Ulrika Stefansson och Sophie Andersson vid prisutdelningen av Medtech4Health Innovation Award där Västeråsmodellen var en av finalisterna.

För vem

För dig som söker fördjupning 

På Västerås stads Youtube-kanal finns fem filmer som har spelats in på de inspirationsdagar som vi ordnar med jämna mellanrum.

Länk till Youtube där du kan se alla fem filmernalänk till annan webbplats

Del 1: Inledning

Västerås stad har sedan 2006 arbetat med välfärdsteknologi för äldre inom olika projekt. Det här är den första av fem filmer där du får ta del av en inspirationsdag kring detta ämne. Vi vill på detta sätt sprida kunskap om hur vi arbetar med välfärdsteknologi. Inspirationsdagen var riktad till medarbetare och verksamheter inom Västerås stad. (Filmens längd är 5:05)

Del 2: Klockarkärlekens äldreboende

På Klockarkärlekens äldreboende har ny teknik, förbättringar i boendemiljön och en förändrad arbetsmetod inneburit att de boendes självständighet och integritet ökat. Tack vare denna utveckling kan nu tidigare stängda och låsta dörrar vara öppna. De boende kan själva ta en promenad i den nyskapande trädgården utan att vara beroende av att personal kan följa med dem. (Filmens längd är 41:10)

Del 3: Hälleborgs äldreboende

Hälleborgs äldreboende öppnade vid årsskiftet 2014/2015. Verksamheten har sedan starten arbetat aktiv med ny teknik. I denna film kan du höra personalen berätta om sina erfarenheter av hur ny teknik kan ge ökade möjligheter till aktivitet och delaktighet för de boende. Det handlar även om integritet utifrån den boendes individuella behov. (Filmens längd är 26:11)

Del 4: Västerås demensteam

Äldreboendena Klockarkärleken och Hälleborg är goda exempel på hur beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD-symptom, kan minskas genom förändringar i boendemiljön. I denna film från inspirationsdagen pratar vi om vad forskningen och de nationella riktlinjerna säger om miljöns betydelse för de boende. (Filmens längd är 24:15)

Del 5: Diskussion

I denna film får du se en gruppdiskussion utifrån de föreläsningar som getts under inspirationsdagen. Vi pratar om hur och varför vi format en riktlinje för införandet av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg. Vi diskuterar även hur verksamheter kan arbeta vidare. (Filmens längd är 12:09)

Att vägleda med färg och form

Svenskt Demenscentrum besöker Klockarkärleken äldreboende. Hur gör man ett institutionsliknade boende hemtrevligt så att det passar personer med demenssjukdom?  

Inspirationsdagar om framtidens moderna äldreboenden

Den 18 och 19 april bjöd vi in kommuner och andra intresserade till två heldagar om framtidens äldreboenden. Föreläsningarna handlade bland annat om hur vi jobbar inför att nya äldreboenden ska byggas, om vår strategi för digitalisering inom vård och omsorg och om att flytta fokus från prylar till funktion när vi köper in trygghetsskapande teknik. Medarbetare från äldreboendena Hälleborg, Vallonen och Hagalidsgården i Västerås medverkade och berättade om hur de konkret använder sig av ny teknik i sin vardag.

Intresset för inspirationsdagarna var stort. Totalt deltog 145 personer. De kom från 18 olika kommuner och från företag och organisationer.

Inspirationsdagar om framtidens äldreboende. Bilderna visar deltagare som sitter vid bord och föreläsare som står längst fram och visar powerpointbilder..

Foton från inspirationsdagarna som hölls i Västerås 18-19 april 2018.

Västerås stad har lång erfarenhet av användning av välfärdsteknik på äldreboenden och har också arbetat fram en modell för hur välfärdsteknik kan kombineras med nya arbetssätt och förändrad boendemiljö för personer med demenssjukdom. Västerås blev årets e-hälsokommun 2017.

– Att arrangera inspirationsdagar är ett bra sätt för oss att möta upp det stora intresset från andra kommuner för vårt arbete med välfärdsteknik. Vi får fler förfrågningar om studiebesök än vad vi kan ta emot, säger projektledaren Ulrika Stefansson.

Tack till alla deltagare som på olika sätt bidrog till att göra dagarna så innehållsrika.

Har du frågor får du gärna kontakta strateg Erika Barreby eller projektledare Ulrika Stefansson.

Erika Barreby
021-39 18 38
erika.barreby@vasteras.se

Ulrika Stefansson
021-39 14 97
ulrika.stefansson@vasteras.se

Här hittar du presentationerna som visades under inspirationsdagarna:

Inspirationsdagar 2018 Dag 1 InledningPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 1 Program för digital förnyelse - Jörgen SandströmPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 1 Strategi och handlingsplan för digitalisering - Anne AlmqvistPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 1 Fiber och nätverk - Anne AlmqvistPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 1 Västeråsmodellen och juridik - Ulrika StefanssonPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 1 Att flytta fokus från prylar till funktion - Ulrika Stefansson och Erika BarrebyPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 1 Ramfunktionsprogram nybyggnation och ombyggnation - Helena Duske och Maria BomanPDF

Inspirationsdagar Dag 2 InledningPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 2 Hälleborgs äldreboende - Maria Sandhagen m flPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 2 Vallonens äldreboende - Sofia HedbergPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 2 SKLs rekommendation för kvalitet på särskilt boendePDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 2 Hagalidsgårdens äldreboende nattillsyn - Ulrika StefanssonPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 2 Diskussion tema nattillsynPDF

Inspirationsdagar 2018 Dag 2 Avslutning - Eva SahlénPDF

Kontakt

Relaterade dokument

Kontakta oss

Ulrika Stefansson

Projektledare

Telefon: 021-39 14 97

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Ny kollektivtrafik för att möta ett växande Västerås

  I framtiden kan det finnas busskörfält, spårvagnar eller större bussar med plats för många passagerare i Västeråstrafiken. Det är några förslag som Västerås stad och Region Västmanland tittat på i ett gemensamt projekt kallat Framtidens kollektivtrafik.

 • Pratande soptunnor invigdes i Vasaparken

  Kasta skräp - och hör sen! Det är budskapet bakom de tre soptunnor som på fredagen invigdes längs det stora promenadstråket i Vasaparken. Avsikten är att med roliga fakta få människor att minska nedskräpningen.

 • Fri parkering på Rudbeck

  Även i år blir det fri parkering på Rudbeckianska gymnasiets skolgård vissa helger.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?