Visa sökformulär

E-hemtjänst

E-hemtjänst är digitala tjänster som använder sig av informations- och kommunikationstekniska (IKT) lösningar.

Därför satsar Västerås stad på e-hemtjänst

E-hemtjänst är del av ett aktivt pågående digitaliseringsarbete som Västerås stad och många andra företag och kommuner runt om i Sverige arbetar med idag. Västerås stad har varit drivande i att testa, utveckla och införa nya typer av digitala lösningar och tjänster för att möta samhällsutvecklingen, den enskildes behov och öka möjligheterna till delaktighet. Det startade i form av olika projekt 2007 och pågår idag löpande i både projektform och verksamhet. Vi ligger i framkant med vårt arbete och blev 2017 utnämnda till Sveriges e-hälsokommun – vilket vi är mycket stolta över! Det sätter staden på kartan men ännu viktigare är att det ger motivation och drivkraft att fortsätta vårt arbete. Vi vill fortsätta utveckla och vara i framkant samt rusta våra verksamheter och invånare för framtiden.

Mer än bara digital teknik

För att förstå de digitaliserade tjänsterna är det viktigt att förstå sammanhanget mellan samhällsutvecklingen och individen. Enligt befolkningsprognosen för Västerås stad kommer andelen invånare som är 80 år eller äldre att öka drastiskt fram till år 2030. Och där kommer den nya generationen inte att följa med i samma utsträckning. Det skapar utmaningar för samhället, framför allt inom vård och omsorg där antalet äldre och funktionshindrade i takt med befolkningsutvecklingen blir fler som behöver stöd i vardagen.

För att möta de framtida behoven behöver vi se över hur vård och omsorgsinsatser utförs, vilka möjligheter digitala tjänster kan medföra och hur de kan bidra till ökad självständighet, delaktighet, valmöjlighet och trygghet.

Så här jobbar vi

E-hemtjänst idag

Västerås stad arbetar idag aktivt med att införa nya e-hemtjänster för dagverksamhet och jobbar för att hitta nya användarvänliga funktioner och tjänster som kan stötta, ge trygghet, uppmuntra till delaktighet samt öka självständigheten för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Vi utgår alltid med individens behov i centrum och där grunden till självständighet är att klara sig själv så länge som möjligt. Många uppger att de gärna skulle vara mer självständiga i sitt dagliga liv och kunna klara fler saker själva utan besök från hemtjänsten. Frågar man personer, oavsett ålder, som klarar sig själva möter man ofta en viss skepsis och kan många gånger få höra till exempel: "Jag vill helst ha en människa som kommer till mig när jag behöver stöd". När man diskuterar det närmare visar det sig ofta att det är självständigheten man värnar och att man inte riktigt satt sig in i hur det är att vara beroende av andra människor. Motståndet som vi kan få höra beträffande teknikstöd visar sig egentligen handla om en önskan att inte behöva stöd alls. När vi däremot pratar med personer som idag själva behöver stöd och får det med hjälp av till exempel hemtjänstens hembesök så är det många av dem som uttrycker att de gärna skulle ha teknikstöd som ett alternativ eller komplement.

Bland de som idag inte har nattillsyn säger många: "Jag skulle aldrig vilja ha en kamera i mitt sovrum, det skulle kännas kränkande". Människor som idag har tillsyn av natthemtjänsten däremot säger ofta: "Om de kunde titta till mig via en kamera i sovrummet istället för att gå in med nyckel i min bostad mitt i natten skulle jag sova lugnare, bli mindre störd och känna mig tryggare".

Tillsyn med hjälp av trygghetskamera

Västerås stad har sedan 2013 erbjudit e-hemtjänst i form av tillsyn på natten med hjälp av trygghetskamera. Det är en tillsynsfunktion för att ge kunder samma förutsättningar till trygghet utan att bli störd av att personal besöker ens hem på natten. Idag sker cirka femtio procent av alla tillsyner av våra hemtjänstutförare på natten med hjälp av en trygghetskamera. Detta motsvarar ungefär 4 000 tillsyner i månaden. Med hjälp av IKT-stödjande distanstjänster kan hemtjänsten erbjuda likvärdiga insatser snabbare men lika effektivt och säkert som innan. Det minskar miljöpåverkan på grund av färre resor och skapar förutsättningar för personalen att vara närvarande hos de kunder där behoven är som störst.

Titta gärna på vår film om hur det fungerar att få tillsyn med trygghetskamera hemma.

Kontakta oss

Patrik Ringsgård

Systemförvaltare e-hemtjänst

Telefon: 021-39 25 29

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

Nytt i Västerås

 • Västerås är en del av totalförsvaret

  Det försämrade säkerhetspolitiska läget i världen har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska stärkas. Här kan du läsa mer om vilket ansvar Västerås stad har, och vad du själv kan göra för att höja din egen beredskap inför en tänkbar allvarlig samhällsstörning.

 • Biblioteken är stängda 18-20 november

  Alla bibliotek i Västerås har stängt i tre dagar för att byta bibliotekssystem, från måndag 18 november till och med onsdag 20 november. Vi öppnar igen torsdag 21 november.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?