Utveckling Bäckby

Stadsdelen Bäckby, som byggdes som en del av miljonprogrammet under slutet av 1960- och början av 1970-talet, står inför en stor omvandling. Vi har nu påbörjat förändringen som bland annat kommer att ge stadsdelen fler bostäder, ny huvudgata, ny fotbolls- och aktivitetsplan och nya lokaler för service och handel.

Visionsbild av den framtida nya huvudgatan vid Bäckby centrum.

Illustration: Fojab arkitekter

Visionsbild över den framtida nya fotbollsplanen och aktivitetsområdet på Bäckby.

Illustration: Fojab arkitekter

Framtidsplanen: Över 500 nya bostäder på Bäckby

Det är ett högt tryck på bostadsmarknaden i Västerås. Därför har vi som mål att i kommunen bygga 1000 nya bostäder om året de kommande åren. I planen för Bäckby finns 560 nya bostäder de närmaste åren. Först ut var Mimer som byggde fyra sexvåningshus med totalt 160 lägenheter i kvarteret Välljärnet (vid korsningen Välljärnsgatan/Lisjögatan). Där finns 80 enrumslägenheter på 35 kvm och 80 tvårumslägenheter på 45 kvm.

Utöver de första 160 lägenheterna pågår planering för ytterligare 400 nya bostäder vid Bäckby centrum. De flesta av bostäderna kommer att byggas i form av flerbostadshus men det kommer också att bli ett antal radhus.

Den nya bebyggelsen kommer att ge Bäckby tydliga gaturum, där husen har entréer mot gatan och tydligt avgränsade gröna och lummiga innergårdar.

Bostads AB Mimer, Boklok och Ikano Bostad är de företag som bygger bostäderna.

Information om bostadsbolagens planer för Bäckby Länk till annan webbplats.

Fler satsningar på Bäckby

För att göra Bäckby mer tillgängligt för framtidens kollektivtrafik har vi dragit en ny huvudgata. Bäckby Torggata går mellan Välljärnsgatan och Smältverksgatan, snett över den tidigare fotbollsplanen. I framtiden kommer långa bussar, så kallade BRT-bussar (Bus Rapid Transit), att kunna trafikera området. Längs med gång- och cykelbanor har ny belysning satts upp.

Det gröna stråket blir ännu trevligare

Redan idag finns ett grönt stråk genom Bäckby från norr till söder. Det gröna stråket kommer att utvecklas ännu mer, med nya planteringar och ytor för olika aktiviteter. Första etappen blev klar i oktober 2019.

Etapp 1 innehåller bland annat en scen mitt på det nuvarande torget, lekskulptur, hängmatta, hammockar, sittgrupper, fler träd och blommor. Det här är den nordligaste delen, som sträcker sig från Bäckbykyrkan till Bäckbyhuset. De vita delarna av skissen är byggnader.

Etapp 2 har gett mer grönska intill det nya aktivitetsområdet, fler sittplatser och cykelställ.

Etapp 3 sträcker sig från etapp 1 över Bäckby Torggata till etapp 2. Byggtid: April till augusti/september 2022. Etapp 3 som är mittdelen av Gröna stråket får bland annat utegym, vattenspel, solstolar, studsmattor, klätterställning, pingisbord, urnor med träd samt plantering. Dessutom sparas två ekar som får bättre förutsättningar.

Klicka på bilderna för att se detaljerna bättre.

Gröna stråket - etapp 1

Etapp 1 som började byggas i mars 2019 är den nordligaste delen, med start vid Bäckbykyrkan och slut strax före Bäckby Torggata.

Etapp 2 av det nya gröna stråket går från den tillfälliga vägen till det nya aktivitetsområdet.

Etapp 2 av det nya gröna stråket går från den tillfälliga vägen till det nya aktivitetsområdet.

Etapp 3, som är mittendelen av Gröna stråket, byggs april-augusti/september 2022.

Etapp 3, som är mittendelen av Gröna stråket, byggs april-augusti/september 2022.

Se hur det ska bli

Via länken under bilden hittar du en karta med 3D-vyer över Bäckby. Där kan du se området både uppifrån och på marknivå. Det går även att se hur solljuset faller under året.

Bäckby i 3D Länk till annan webbplats.

Vy från 3D-kartan över nya Bäckby centrum

Aktivitetspark

Söder om Bäckby Torggata finns en nybyggd aktivitetspark. Där kan du utöva parkour, boule, bordtennis, basket och många fler idrotter på en multisportplan. Intill finns det också en skejtpark.

Fotbollsplan med konstgräs

Aktivitetsparken har också en fotbollsplan med konstgräs och det ska byggas omklädningsrum/läktare intill så småningom.

En flygbild över Bäckby centrum som det ser ut nu, med markering för området där detaljplan 1824 planeras
En visionsbild över det område som ska växa fram med nya hus och grönt stråk i Bäckby centrum enligt detaljplan 1824

Illustration: FOJAB arkitekter

Detaljplanen för delar av Bäckby centrum

För att göra det möjligt att bygga nya bostäder i centrum tog kommunen fram en ny detaljplan, dp 1824. Detaljplanen vann laga kraft den 23 oktober 2018.

Detaljplan för Bäckby centrum, dp 1824

De nya gatorna får namn efter ädelstenar

Innan detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige fick de som ville tycka till – både om förslaget och om vilket namntema de nya gatorna i området ska få. En övervägande majoritet röstade för att de nya gatorna ska få namn på temat ädelstenar. Bilden är hämtad från sidan 36 i planbeskrivningen.

Förslag till nya gatunamn på Bäckby, med ädelstenar som tema.

Prenumerera på information

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Utveckling Bäckby.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera en av dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Utveckling Bäckby.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Utveckling Bäckby uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se