I projektet MuKlis arbetar Västerås stad tillsammans med bland andra Stockholms stad, region Stockholm och Stockholms universitet för att kunna klimatanpassa den byggda stadsmiljön genom olika åtgärder. Fokus är på att minska risk för översvämningar och värmebölja. I Sätra bygger vi en vattenpark som kan ta emot regn, även skyfall utan att det blir översvämningar.

Projektet ska under två år arbeta gemensamt mellan städerna för att kunna hitta framtidens lösningar på klimatutmaningar.

I Sätra bygger vi en vattenpark som ska ta hand om dagvatten, men även ta hand om översvämningar vid stora regn.

Vid dialogplatsen på Sätra har Art Branny, klimatforskare vid Stockholms universitet satt upp en vädersensor som ska ge ledtrådar till framtidens hållbara byggande och boende.

Art Branny, klimatforskare vid Stockholms universitet,
intill den nya vädersensorn i Sätra.

Art Branny, klimatforskare vid Stockholms universitet, sätter upp en vädersensor vid dialogplatsen.