Visa sökformulär

Hållbar klimatanpassning på Sätra

I projektet Muklis fokuserar vi på hur vi kan klimatanpassa den byggda stadsmiljön genom olika hållbara åtgärder. Projektet har fått projektbidrag från Vinnova. Fokus ligger på att minska risk för översvämning och värmeböljor med åtgärder som skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

Samverkan med andra för klimatanpassning

Vår byggda miljö är sårbar för förändringar i klimatet. Det beror på att en stor andel byggnader och hårdgjorda ytor i den byggda miljön både reflekterar värmestrålning och ökar risken för översvämning.

Detta projekt handlar om effektiv och hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön genom åtgärder som skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor. Det kallas multifunktionell urban klimatanpassning.

Inom projektet finns fallstudier i Västerås och Stockholm. I fallstudierna testar vi olika metoder att för att värdera och prioritera åtgärder. Vi genomför utvärderingar för att bedöma effekten av våra åtgärder och utarbetar modeller för att dela på ansvar och kostnader.

I Västerås är det den nya stadsdelen Sätra som är en av fallstudierna i projektet, rörande vattenpark och den lummiga gata som blir den nya stadsdelens gröna pulsåder. En studie ska genomföras där projektet undersöker vilket system som i den blivande vattenparken i Sätra fungerar bäst för rening och fördröjning av vatten vid översvämning på grund av skyfall. Även gällande klimatförändringar med ökade temperaturer kommer projektet att med sensorer undersöka temperaturer innan bebyggelsen är på plats och när byggnaderna är färdigbyggda. Sensorerna kan avläsas i realtid på distans och vi kan mäta eventuella förändringar.

Även i Stockholm kommer projektet Muklis att använda sensorer för mätning av vatten och temperaturer. I Stockholm är projektets fokus ökade temperaturer i skollokaler samt översvämningar i stadsmiljö.

I projektet ingår även forskningsinstitutet RISE med forskare inom klimatförändringar samt Stockholms universitet, Edge och Green Roof institute tillsammans med region Stockholm och Stockholms stad.

Projektet pågår till årsskiftet 2023/2024 och slutredovisas i en gemensam rapport.

Dike som ska bli vattenpark på Sätra. Bild tagen i juni 2022.

Den framtida vattenparken är i dag ett dike. Vattenparken ska ta hand om dagvatten och även vara en trevlig samlingsplats.

Kontakta oss

Projektet Sätra

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås