Visa sökformulär

Lögarängsbadet – nya utebadet

Lögarängsbadets nya simhall öppnades 8 juni 2019. Då startade också nästa etapp, att renovera och bygga om utebadet samt riva gamla simhallen. Det nya utebadet blev färdigt sommaren 2020, men kunde tyvärr inte öppnas för allmänheten på grund av coronapandemin. Sommaren 2021 kan västeråsarna äntligen bada i bassäng utomhus igen.

Illustrationen speglar det nya utebadet.

Illustration över det nya utebadet. Den gamla utebassängen kläs in med rostfri plåt, det blir en ny barnbassäng med en splashyta och två vattenrutschbanor på en nyanlagd kulle.

När öppnar det nya utebadet?

Utebadet öppnade den 15 maj 2021. Det drivs av Medley, som också ansvarar för Lögarängsbadet.

Tider och priser, Medley Länk till annan webbplats.

Vad finns på utebadet?

 • Stora utebassängen blir kvar. Den renoveras genom att kläs in med rostfri plåt.
 • En ny splash-yta och barnpool intill varandra.
 • Två nya vattenrutschbanor
 • Några bås för omklädning
 • Platser att vila på, både i sol och skugga

Utebadet är cirka 850 kvadratmeter stort. Av rivningsmassorna från gamla simhallen har vi byggt en kulle för rutschbanorna. På så vis blev det både återvinning av material och minskat transportbehov av fyllningsmassor. Kullen upp till vattenrutschbanorna har både trappor och ramp för ökad tillgänglighet. Även stora bassängen kan nås med ramp.

Nya Lögarängsbadet, visionsbild från Liljewall arkiteter över entrén på utsidan.

Entrén på utsidan

Ett citat från podden

Entrén på insidan

Polen med bastun i bakgrunden som är belyst

Bastu

Bild från filmen om Lögarängsbadet

Film från Facebook

Nya simhallen på Lögarängsbadet

8 juni 2019 öppnades den nya simhallen på Lögarängsbadet. Det är ett kommunalt bad. Västerås stad äger badhuset men det drivs av Medley under en avtalsperiod.

Vad har vi byggt hittills?

Lögarängsbadets nya simhall är byggd som ett traditionellt badhus för allmänhet och föreningsliv. Badet ska inspirera och utveckla alla människors behov av vattenvana, motion, träning, tävling och social samvaro. Här ska alla känna sig välkomna och kunna utveckla sina färdigheter i vatten efter egna förutsättningar. Här bedrivs skolundervisning. Här har föreningslivet sin verksamhet. Exempel på idrotter som du kan delta i via föreningslivet är simning, vattengympa, kanotslalom, kanotpolo, vattenpolo, fri- och sportdykning och undervattensrugby.

Simhallen är dimensionerad för att kunna arrangera SM på kort bana. Badet har byggts med höga mål inom tillgänglighet. Anläggningen har moderna, miljövänliga tekniska lösningar vilket ger låga drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljöpåverkan blir mindre.

Vad har det kostat?

I april 2014 tog kommunstyrelsen beslut om en kostnadsram på 352 mkr, baserat på 2012 års prisläge. I kostnaden ingår rivning av det befintliga badet samt saneringar av marken. Det har tillkommit önskemål om friskvårdslokaler och nuvarande investeringsram ligger på 410 mkr. Prognosen nu är en kostnad på 395 mkr vilket är under budget.

Vad finns på Lögarängsbadet?

Den nya simhallen har utvecklats med många flexibla lösningar så att bassänger kan användas på ett effektivt och bra vis för olika verksamheter. Där finns bland annat:

 • 50-meters tränings-/tävlingsbassäng. Går att dela av på flera sätt.
 • Hopp- och multibassäng med 1- och 3-meterssviktar och trampoliner.
 • Undervisningsbassäng med höj- och sänkbart mellangolv. Möjlighet till avskilt bad.
 • Barnpoolområde.
 • Bastu (dam- och herr- samt en gemensam bastu i stora bassängrummet).
 • Gym med modern utrustning, ca 800 kvm stort.

Vad menas med att badet är tillgänglighetsanpassat?

Hela byggnaden har hög fysisk tillgänglighet för personer med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättningar. Exempel på detta är:

 • 12 parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning. Särskilda parkeringsplatser för el-mopeder.
 • Lutningar på gångvägar 1:20 (bättre än BBR krav 1:12).
 • Taktila ledstråk som kontrasterar i ljushet mot omgivande ytor. Utomhus fram till entrén och inomhus från entrén fram till kassan.
 • Färgsättning överallt i kontrasterande ljushet.
 • Kassadisken är utformad med en lägre del som höjdmässigt passar barn och personer i rullstol.
 • Hörslinga finns i kassa/reception/servering, läktare samt sammanträdesrum.
 • Ett stort antal tillgängliga handikapptoaletter finns i anläggningen.
 • Ett av de tre omklädningsrummen fungerar för personer med särskilda behov. Där finns det separata hytter med egen dusch. De separata hytterna fungerar även om den enskilde har ledsagare/anhörig med annat kön. En av hytterna har brits och taklyft.
 • Höj- och sänkbar botten i undervisningsbassängen respektive hopp-/multi-bassängen.
 • Lyftplan till samtliga bassänger plus en portabel lyft.
 • Två personhissar, en i entréhallen och en från omklädning och en till friskvårdslokaler.
 • Trappor med ledstänger på båda sidor till samtliga bassänger.
 • Möjlighet för rullstolsburna att komma in på balkongen och se på verksamheten och tävlingar.

Vad är det för konstverk som finns i simhallen?

Ovanför 50-metersbassängen och undervisningsbassängen finns ett konstverk av Catrin Andersson. Utanför omklädningsrummen finns ett verk av Jonas Nobel och Bella Rune. Dessa verk är gjorda på uppdrag specifikt för Lögarängsbadet. I entrén finns skulpturer av konstnären Assa Kauppi, inköpta verk som vi placerat dit.

Faktablad om konsten på Lögarängsbadet Pdf, 2 MB.

Varför byggdes Lögarängens nya simhall?

Det gamla Lögarängsbadet som började byggas 1967 var uttjänt och det var inte ekonomiskt försvarbart att renovera. Byggnaden hade helt enkelt uppnått sin tekniska livslängd. Det skulle bli lika dyrt, eller till och med dyrare, att renovera än att bygga ett nytt bad. Västerås behövde ett nytt bad som svarar upp mot dagens förväntningar, krav och verksamheter.

Kommunstyrelsen tog i april 2014 beslut om att bygga en ny simhall på Lögarängen. Beslutet grundar sig på en gedigen badutredning som gjordes 2013. Det är framför allt kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen som har gjort förarbetet. Under 2015 tog vi sedan fram ett funktions- och lokalprogram för badet. Det betyder att vi utredde och beslutade om vilka funktioner som ska finnas i badet. När programmet utvecklades fick allmänheten lämna synpunkter och ställa frågor. I slutet av 2016 togs det första spadtaget till nya simhallen vid Lögarängsbadet.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Observera! Under perioden 28 juni till och med 20 augusti har Kontaktcenter sommaröppettider: 07.30 - 16.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4