Visa sökformulär

Västerås innerstad

I dialogprojektet Tyck om din innerstad har flera tusen invånare tyckt till om sin innerstad. Resultatet blev en gemensam målbild som nu formar utvecklingen av Västerås innerstad. Här kan du läsa mer om aktuella projekt.

Västerås stadsbibliotek

Västerås stadsbibliotek ritades av stadsarkitekt Sven Ahlbom och invigdes 1956. Foto: Lasse Fredriksson

Modernismens arkitektur i innerstaden

I dialogprojektet Tyck om din innerstad blev det tydligt att många västeråsare har blandade känslor inför innerstadens byggnader och arkitektur. Många tyckte att innerstaden var grå, stel och storskalig. Men vad händer om vi tittar lite närmare på detaljer, de omsorgsfullt valda materialen och den spännande konsten? Vi har tagit fram en arkitekturguide för innerstaden, som vi hoppas kan hjälpa oss att se på vår stad med nya ögon. Med mer kunskap kan vi kanske uppleva innerstaden på ett nytt sätt.

Arkitekturguiden Pdf, 2.6 MB.

Arkitekturguide Västerås modernism

Västerås innerstad är unik med många byggnader uppförda under modernismen. Med vår arkitekturkarta kan du upptäcka historien bakom flera byggnader i Västerås innerstad.

Vi har en unik innerstad som ingår i riksintresset

Västerås innerstad är unik i Sverige med många kvalitativa byggnader uppförda under åren 1930-1980. Det som kallas modernismen. Västerås innerstad är ett av landets främsta exempel på hur städerna planerades och förändrades under efterkrigstiden. Man rev stora delar av city och byggde nytt med den nya tidens ideal.

2018 ändrade Riksantikvarieämbetet det riksintresset för kulturmiljövård som innefattar Västerås innerstad. Numera är Västerås modernistiska centrumområde en del av riksintresset. Det betyder att bebyggelsen behöver värnas och skyddas. Kunskapen om byggnadernas kvaliteter är i dag inte så stor. Därför riskerar de att förändras och försämras genom ombyggnationer och byte av ursprungliga material. Vi hoppas att arkitekturguiden som vi tagit fram ökar kunskapen och får människor att upptäcka den modernistiska skatt som finns i Västerås innerstad.


Polishuset i Västerås

Västerås Polishus uppfördes i mitten på 60-talet. Rader av fönster förstärker byggnadens horisontella och upprepande uttryck. Foto: Lasse Fredriksson

Punkthuset i Västerås innerstad

Punkthuset.

Det långa bostadshuset i kvarteret Jorund.

Kvarteret Jorund.

Folkets hus i Västerås

Folkets hus.

Gamla VLT-skrapan

Gamla VLT-skrapan.

Samarbetsprojekt om kulturmiljöer i innerstaden

Arkitekturguiden är en del av ett större samarbetsprojekt mellan Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands länsmuseum. Tillsammans har vi tagit fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer i hela Västerås innerstad och omgivande stadsdelar. Syftet är att öka kunskapen om det byggda kulturarvet i Västerås för att bättre kunna bevara kulturmiljövärden vid framtida planering och byggande. Alla byggnader i innerstaden har inventerats men vi har haft fokus på modernismens bebyggelse. Projektet pågår för fullt.

Kunskapsunderlaget kommer att göras tillgängligt på flera olika sätt. Digitalt genom Kulturarvsportalen.se, rapporter om de olika stadsdelarna, en fördjupande rapport om modernismen  samt arkitekturguiden över modernismens bebyggelse i innerstaden.

Kraftsamling city jobbar för en bättre innerstad

Arbetet med att förbättra innerstaden pågår genom Kraftsamling city. I maj 2018 tog Kommunstyrelsen ett beslut om Kraftsamling city, med inriktningen att Västerås Citysamverkan ansöker om att Västerås nomineras till utmärkelsen Årets stadskärna 2021. En strategi och en handlingsplan för det fortsatta arbetet tas fram gemensamt av Västerås Citysamverkan och Västerås stad.

Kraftsamling city Länk till annan webbplats.

Två barn sitter på en bänk i centrum. I bakgrunden syns människor i rörelse. De äter varsitt äpple.

FOTO: Pia Nordlander, Bildn

Kontakta oss

Anna Jägvald

Samhällsplanerare Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 32 11

Karin Nordström

Stadsantikvarie på kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen

Telefon 021-39 23 66