Visa sökformulär

Konst på nya Lögarängsbadet

I och med öppnandet av nya Lögarängsbadet är det också invigning för tre konstverk med en permanent placering i badhuset.

  • Catrin Anderssons verk Alignment sitter i taket ovanför stora bassängen och undervisningsbassängen. Hennes verk skapar en rumslighet, och speglar vattenytan med direkt koppling till Mälaren utanför.
  • Jonas Nobel och Bella Rune har med Vattenapan skapat ett rum där vi möter oss själva, både i nuet och historien.
  • I entrén finns Assa Kauppis verk The race is over, som med simklädda barn på startpallar skapar en identitet för platsen.

Bedömningsprocessen

Steg 1

Jurymedlem och projektledare Åsa-Viktoria Wihlborg ser över inkomna intresseanmälningar och utesluter de som ej uppfyller behörighetskravet alt har kommit in med en ofullständig ansökan. Åsa-Viktoria Wihlborg gör en första runda och poängsätter inkomna intresseanmälningar (om intresseanmälningarna överstiger 10 st)

Steg 2

Övriga juryn får tillgång till alla inkomna förslag men fokuserar på de 10 med högst poäng. Juryn träffas för att välja ut de tre konstnärer som erhåller skissuppdrag enligt nedanstående kriterier.

Steg 3

Efter skissuppdragets slut fattas beslut om vilket förslag som går vidare till genomförande i Kultur- och fritidsnämnden i Västerås kommun. Skissuppdrag betyder ej att konstverket produceras. OBS att erhålla skissuppdrag innebär ej att konstverket kommer att realiseras.

Jury

  • Lina Ahtola, Intendent offentlig konst, Västerås kommun
  • Åsa-Viktoria Wihlborg, Konstkonsult, ArtPlatform
  • Thomas Wahlström, konstnär och författare Eskilstuna
  • Bjarni Ingvason, SAR/MSA Arkitekt, Liljewall Arkitekter

Bedömningskriterier

All bedömning utgår från nedanstående kriterier:

1. Konstnärlig intention i förhållande till projektets utmaningar, vision och förutsättningar. 3p
2. Möjlighet att nå verkshöjd gällande nyskapande förmåga, individualitet och självständighet. 3p
3. Teknisk materialkunskap i relation till projektet samt ur ett förvaltningsperspektiv. 2p
4. Erfarenhet och samarbetsförmåga. 1p

Kontakta oss

Lina Ahtola

Intendent offentlig konst, Västerås Konstmuseum

Telefon: 021-39 32 12

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?