Visa sökformulär

Gåsmyrevreten

En fördjupning av översiktsplanen för området Arosvallen, Gåsmyrevreten och Blåsboplanerna tas fram under 2019 och 2020. Fördjupningen ska ge en stadsbyggnadsidé för området som kan ligga till grund för framtida detaljplanering och lovgivning för området.

Karta med avgränsning

Området som omfattas av fördjupningen av översiktsplanen, FÖP 71 Gåsmyrevreten.


Uppdraget är att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Gåsmyrevreten med omnejd. Vi är i uppstartsfasen av arbetet och vill gärna ta del av den kunskap och de åsikter som finns om området med syftet att ta fram en stadsbyggnadsidé. 

Tidsplan

Augusti-december 2019
Planarkitekterna och projektgruppens arbete löper vidare. Bland annat hålls en workshop för att skapa ett tydligt projektnamn.

Juni-juli
Målbilden för området tar form. Målbilden blir basen för det fortsatta arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för området. De som tidigare deltog under Open Space för en uppföljningsenkät skickad till sig.

Mars-juni
Under perioden arbetade vi med:

 • ett Open Space-dialogtillfälle för inbjudna
 • en digital dialogkarta
 • hade en fysisk träff på högskolan för de som vill ha hjälp att fylla i kartan
 • och gjorde ett utskick till närboende.

Fler datum för dialog kommer att tillkomma. När de är fastställda publiceras de här.

Bakgrund till arbetet

Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att en fördjupning av översiktsplanen ska upprättas för stadsdelen Gåsmyrevreten med omnejd. Fördjupningen av översiktsplanen ska fungera som stöd för fortsatt planering och lovgivning inom området.

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Gåsmyrevreten med omnejd och dess omgivning är att:

 • möjliggöra en balanserad komplettering i området
 • utveckla Vasagatan som ett fungerande stråk från Rocklunda till city
 • tillgodose MDH:s utvecklingsbehov. Planen ska redovisa huvuddragen i markanvändningen och en övergripande struktur.

I detta inbegrips att studera annan markanvändning på Blåsboplanerna och Arosvallen.

Mer information

Länk till uppdragsbeskrivninglänk till annan webbplats

Länk till dialogkartalänk till annan webbplats (kartan är stängd för kommentarer)

Prenumerera på nyheter om Gåsmyrevreten

Är du intresserad av utvecklingen av Gåsmyrevreten och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör uppdateringar om området på webben.

Hantera prenumeration

Nytt i projektet

 • Namnförslag för projektet överlämnade

  I början av december överlämnade projektgruppen ett antal namnförslag till processledningsgrupp samhällsbyggnad inom Västerås stad. Processledningsgruppen har tagit ställning för ett av namnförslagen.

 • Workshop för projektnamn genomförd

  Delar av projektgruppen och ett team från kommunikationsbyrån Haus har haft en workshop för att kunna ge projektet ett projektnamn. Arbetet är nu på god väg att realiseras.

Kontakta oss

Helena Hansson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 10 43

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Hjälpte informationen på denna sida dig?