Visa sökformulär

Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Tillsammans är vi en framgångsrik, mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxtregion med drygt 337 000 invånare och 16 000 företag.

Samarbetet inom Fyra Mälarstäder utgår från en gemensam avsiktsförklaring med tio samhällsviktiga områden.

Länk till den gemensamma avsiktsförklaringenPDF

En karta över städerna som ingår i projektet fyra mälarstäder.

Fokus 2019: en gemensam utvecklingsplan

Med avsiktsförklaringen som grund arbetar vi under 2019 med att ta fram en gemensam utvecklingsplan, som visar hur det är att leva, verka och bo i Fyra Mälarstäder år 2050. Utvecklingsplanen ger kommunerna vägledning kring samarbetet, och bidrar till att utveckla kommunernas attraktionskraft och tillväxt.

Planen var på remiss mellan den 8 april och den 8 juli i år. Vi arbetar just nu med att sammanställa de synpunkter som kom in under remisstiden. Vår förhoppning är att ha en beslutad utvecklingsplan i början av år 2020. När den nya planen är klar hittar du den på den här sidan. Så länge kan du läsa förslaget här nedan.

Länk till förslag till utvecklingsplan Fyra MälarstäderPDF

Samarbetsområden

Fyra Mälarstäder startades 2011 och vi samarbetar i dag kring många gemensamma utmaningar. Här är några exempel:

Besöksnäring

I Mälardalen finns en rik och spännande historia med allt från vikingar och kungaätter till dagens levande kulturliv. Vi samverkar och förbättrar för att ge invånarna förutsättningar för en rik och minnesvärd upplevelse. Vi ser bland annat till att våra turistmål är tillgängliga för alla: det ska vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och vandringsleder.

Bostäder och samhällsfastigheter

En av Sveriges mest expansiva regioner kräver en expansiv bostadspolitik. Därför arbetar vi intensivt bland annat med att öka tillgängligheten till hyresrätter för invånarna i och utanför regionen. Dessutom arbetar vi med konceptbyggnader för vård- och omsorgsboenden och förskolor.

Klimat

Fyra Mälarstäder arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen. Vi ökar förutsättningarna för att hushålla med jordens resurser, exempelvis genom att använda fler återbrukade varor. Genom offentlig upphandling kan vi också ställa krav på att våra leverantörer bidrar till en mer hållbar offentlig konsumtion.

Infrastruktur och logistik

Med hjälp av en stabil och pålitlig infrastruktur kan vi skapa en fysisk och mental närhet mellan människor. Det ger ett större utbud av upplevelser, utbildning och samhällsservice, och på så vis ökad livskvalitet. En konkurrenskraftig infrastruktur kan också generera nya arbetstillfällen, fler företag och bättre tillgång till utbildning, vilket bidrar till tillväxt.

Tillsammans skapar Fyra Mälarstäder en gemensam logistiknod. För att nå dit satsar vi på förbättrade kollektivtrafikförbindelser mellan våra städer, via vatten, vägar och järnvägar.

Näringsliv och arbetsmarknad

Tillsammans har vi möjlighet att stärka och öka kompetensförsörjningen i Fyra Mälarstäder. Därför satsar vi på att öka antalet utbildningsplatser inom områdena teknik, bygg, IT och vård och omsorg, där det finns ett uppdämt behov av kompetent personal. Vi lägger också stor vikt vid att attrahera människor och näringsliv som tillsammans kan bidra till Mälarregionens utveckling - allt utifrån ett integrations- och mångfaldsperspektiv.

Vill du veta mer?

Kontakta Håkan Svärd, processägare och Västerås stads representant i samordningsgruppen för Fyra Mälarstäder.

Mejl: hakan.svard@vasteras.se
Telefon: 021-39 15 80

Se mer i Mälardalskartan

I Mälardalskartan har vi samlat information om pågående utvecklingsprojekt, ledig näringslivsmark och markanvisningar.

Öppna mälardalskartan.länk till annan webbplats

Skärmklipp från kartverktyget mälardalskartan.

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Tillberga - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tillberga tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Invigning nya Lögarängsbadet

  Äntligen är nya badhuset på Lögarängen klart. Den 8 juni klockan 13.00 öppnar vi dörrarna. Det är fri entré på premiärdagen och självklart händer det lite kul grejer både för stora och små badgäster.

Nytt i Västerås

 • Svartån sänks en meter på prov

  Under tisdagen och onsdagen pågår arbete med att sänka vattenståndet vid Falkenbergska kvarnen med cirka en meter. Sänkningen är tillfällig och görs inför byggandet av en faunapassage.

 • Möjlighet till ö-trafik i sommar

  Det kan komma att bli båttrafik till de yttre öarna i Västeråsfjärden i sommar. Det står klart sedan tekniska nämnden fattat ett inriktningsbeslut om att teknik- och fastighetsförvaltningen ska förbereda och genomföra upphandling av trafiken.

 • Nu blir det lättare för dig att hitta rätt längs Mälaren

  Mälarpromenaden är vårt nya promenadstråk. Det är en skyltad sträcka som gör det lättare för dig som invånare eller besökare att hitta rätt längs Mälaren. Promenaden går från Löga strand till Lasse Färnlöfs plats på Öster Mälarstrand.

Hjälpte informationen på denna sida dig?