Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Tillsammans är vi en framgångsrik, mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxtregion med drygt 350 000 invånare och 16 000 företag.

Samarbetet inom Fyra Mälarstäder utgår från en gemensam avsiktsförklaring med tio samhällsviktiga områden.

Avsiktsförklaring för Fyra Mälarstäder Pdf, 105.8 kB.

En karta över städerna som ingår i projektet fyra mälarstäder.

Gemensam utvecklingsplan

Med utgångspunkt från avsiktsförklaringen har en gemensam utvecklingsplan tagits fram, som visar vilken inriktning samarbetet ska ha fram till år 2050. Syftet med planen är att bidra till att utveckla kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Utvecklingsplanen antogs av alla kommuner i samarbetet under våren 2020.

Antagen gemensam utvecklingsplan Pdf, 8.4 MB.

Samarbetsområden

Fyra Mälarstäder startades 2011 och vi samarbetar i dag kring många gemensamma utmaningar. Här är några exempel:

Besöksnäring

I Mälardalen finns en rik och spännande historia med allt från vikingar och kungaätter till dagens levande kulturliv. Vi samverkar och förbättrar för att ge invånarna förutsättningar för en rik och minnesvärd upplevelse. Vi ser bland annat till att våra turistmål är tillgängliga för alla: det ska vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och vandringsleder.

Bostäder och samhällsfastigheter

En av Sveriges mest expansiva regioner kräver en expansiv bostadspolitik. Därför arbetar vi intensivt bland annat med att öka tillgängligheten till hyresrätter för invånarna i och utanför regionen. Dessutom arbetar vi med konceptbyggnader för vård- och omsorgsboenden och förskolor.

Gemensamt klimatlöfte

Fyra Mälarstäder verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen. Det gör vi genom att:

  • Stödja innovativa lösningar och hållbar infrastruktur för att underlätta och möjliggöra fossilfria transporter inom Fyra Mälarstäders område.
  • Gemensamt arbeta för att ställa om våra egna fordon och inköpta transporter till fossilfria.
  • Minska mängden matsvinn för alla offentligt serverade måltider i Fyra Mälarstäder.
  • Minska klimatpåverkan från livsmedel vi köper in.

Infrastruktur och logistik

Med hjälp av en stabil och pålitlig infrastruktur kan vi skapa en fysisk och mental närhet mellan människor. Det ger ett större utbud av upplevelser, utbildning och samhällsservice, och på så vis ökad livskvalitet. En konkurrenskraftig infrastruktur kan också generera nya arbetstillfällen, fler företag och bättre tillgång till utbildning, vilket bidrar till tillväxt.

Tillsammans skapar Fyra Mälarstäder en gemensam logistiknod. För att nå dit satsar vi på förbättrade kollektivtrafikförbindelser mellan våra städer, via vatten, vägar och järnvägar.

Näringsliv och arbetsmarknad

Tillsammans har vi möjlighet att stärka och öka kompetensförsörjningen i Fyra Mälarstäder. Därför satsar vi på att öka antalet utbildningsplatser inom områdena teknik, bygg, IT och vård och omsorg, där det finns ett uppdämt behov av kompetent personal. Vi lägger också stor vikt vid att attrahera människor och näringsliv som tillsammans kan bidra till Mälarregionens utveckling - allt utifrån ett integrations- och mångfaldsperspektiv.

Se mer i Mälardalskartan

I Mälardalskartan har vi samlat information om pågående utvecklingsprojekt, ledig näringslivsmark och markanvisningar.

Mälardalskartan Länk till annan webbplats.

Skärmklipp från kartverktyget mälardalskartan.

Kontakta oss

Christin Tjärnheden

Direktör Strategisk samhällsutveckling/verksamhetschef Strategisk samhällsutveckling och tf biträdande förvaltningsdirektör

Telefon: 021-39 99 14

christin.tjarnheden@vasteras.se