Visa sökformulär

Val 2019

 Den 26 maj var det val till Europaparlamentet. Här hittar du allt du behöver veta om valet.

Valresultatet

Här är det slutgiltiga resultatet för hur västeråsarna röstade i EU-valet 2019.

Stapeldiagram över valresultatet 2014

Valinformationen kommer från valmyndighetens webbplats. Där kan du läsa mer om valresultatet i Europaparlamentsvalet 2019.

Länk till valmyndighetens webbplats med valresultat för Västerås i Europaparlamentsvalet 2019länk till annan webbplats

Här har vi samlat information om hur valet går till

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är en lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen.

Mer information om valet hittar du på valmyndighetens webbplats val.se. Där finns bland annat:

 • information om valet på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till 25 andra språk
 • instruktionsfilmer för hur du röstar i vallokal, samt hur du förtidsröstar
 • information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val, statistik, frågeforum med mera.

Har du frågor eller synpunkter om valet eller på valets genomförande? Ring Västerås stad, 021-39 00 00.

Länk till valmyndighetens webbplats val.selänk till annan webbplats

Vem får rösta?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • fyllt 18 år senast på valdagen,
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Hur gör jag för att rösta?

Du kan välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet.

Rösta på parti

Vill du bara rösta på ett parti kan du:

 • rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet.
 • Skriva partiets namn på en blank valsedel.

Rösta på person

Du kan rösta på en person på två sätt antingen genom att kryssa för en kandidat på en namnvalsedel, eller genom att använda en blank valsedel.

Kryssa för en kandidat på en namnvalsedel

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på en namnvalsedel. Du kan bara kryssa för en kandidat och du kan inte stryka över någon kandidat.

Använd en blank valsedel om namnvalsedlar saknalänk till annan webbplatss

Skriv både partiets namn och namnet på den av partiets kandidater som du vill rösta på.

 • Har ett parti anmält sina kandidater innebär det att partiet har låst sin lista från att
  väljare kan nominera andra kandidater. Du kan då bara personrösta på de
  kandidater som finns på partiets lista.
 • Om partiet inte har anmält sina kandidater innebär det att du kan nominera en annan kandidat för partiet än de som står på de tryckta namnvalsedlarna. Skriv partiets namn och personen du vill se vald på en blank valsedel.

Personen måste samtycka till kandidatur

För att din personröst ska räknas måste hen samtycka till kandidaturen genom att lämna en särskild blankett till Valmyndigheten senast fredagen före valdagen.

Vilka partier och kandidater kan jag rösta på?

I valpresentationen för EU-valet kan du se anmälda kandidater, valsedlar och partier som deltar i valet. Du hittar den via denna länk:

Se kandidater och partier i valpresentationenlänk till annan webbplats

Vill du veta mer om hur det går till att rösta?

Så här röstar du från utlandetlänk till annan webbplats
Så här röstar du i vallokallänk till annan webbplats

Var kan jag rösta?

På valdagen kan du rösta i den vallokal du tillhör. Adressen står på ditt röstkort. Vallokalerna har öppet 08.00-21.00.

I kartan här under hittar du alla vallokaler i Västerås.

Jag bor utomlands. Hur kan jag rösta?

Om du är utomlands kan du rösta på en ambassad eller ett konsulat. Du behöver inget röstkort för att få rösta på utlandsmyndigheten, men måste legitimera dig. Förutom svenskt pass och legitimation gäller lokala officiella legitimationer som giltiga id-handlingar.

Jag är bortrest när det är val. Hur kan jag rösta?

Från och med den 8 maj kan du förtidsrösta. Om du är bortrest under hela röstningsperioden (8–26 maj) kan du brevrösta. För att brevrösta behöver du en brevröstningssats, som du beställer från Västerås stad eller från valmyndigheten. Brevröstningssatsen innehåller allt du behöver för att kunna rösta från utlandet. Du kan även rösta på svenska ambassader eller konsulat utomlands.

Vill du beställa en brevröstningssats från Västerås stad? Ring 021-39 00 00.

Vad gör jag om jag inte har fått något röstkort eller om röstkortet har kommit bort?

Hör av dig till Västerås stad på 021-39 00 00 så kan du få hjälp att skriva ut ett nytt röstkort.

Uppgifterna på mitt röstkort stämmer inte. Vad gör jag?

Uppgifterna på röstkortet hämtas i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen. Om felaktigheten som finns på röstkortet beror på något som skedde innan 30 dagar före valdagen kan du få rättelse i röstlängden. Om uppgifterna på ditt röstkort inte stämmer ska du snarast möjligt kontakta Länsstyrelsen i Västmanland på telefon 010-224 90 00. Växeln har öppet måndag-fredag klockan 08.00-16.30

Hur länge har vallokalerna öppet?

Vallokalerna är öppna klockan 08.00–21.00 under valdagen.

Jag har redan röstat men har ångrat mig. Hur gör jag?

Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Om du har röstat i vallokal på valdagen går det inte att ångra din röst.

Vem pratar jag med om jag tycker att något i vallokalen eller röstningslokalen är fel?

Du pratar i första hand med röstmottagarna på plats. I andra hand kontaktar du valnämnden i Västerås stad och valkansliet genom att ringa Västerås stad, 021-39 00 00.

Vissa händelser kan även vara förbjudna enligt Brottsbalken kapitel 17 och ska anmälas till polisen. Det är till exempel förbjudet att försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också förbjudet att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat.

Får jag kryssa för mer än en kandidat på valsedeln?

Nej, du kan bara personrösta på en kandidat. Om du sätter två eller fler kryss räknas inget av personkryssen, utan din röst räknas som en röst på partiet.


Får jag själv skriva till kandidatnamn på en valsedel?

Ja, om partiet inte har anmält sina kandidater, det vill säga skyddat sin lista från tillskrivna namn. Det står på valsedeln om kandidaterna är anmälda eller inte. Dessutom måste kandidaten ha samtyckt till kandidaturen.

När räknas rösterna?

Alla röster räknas två gånger. Först räknas rösterna i varje vallokal efter att röstmottagningen är avslutad, sedan kontrollräknas alla röster av länsstyrelsen med start på måndagen efter valdagen.

Får jag vara närvarande när rösterna räknas?

Ja, all rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se på hur det går till.

Vad gör en röst ogiltig?

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna och beslutar om en röst är ogiltig och därmed inte räknas till något parti. En röst är ogiltig exempelvis om:

 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
 • partiet har inte anmält deltagande i valet
 • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn
 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier
 • valsedeln på något sätt har kännetecken som kan göra att rösten kan kopplas till väljaren.

När är valresultatet klart?

Den slutliga rösträkningen vid de allmänna valen beräknas vara klar på onsdagen efter valet. Valresultatet beräknas vara fastställt på torsdagen efter valet.

Jag vill överklaga valresultatet. Hur gör jag?

Du har rätt att överklaga valresultatet om:

 • du företräder ett parti som har deltagit i valet
 • du har varit röstberättigad vid valet enligt röstlängden
 • du har varit kandidat som blivit utsedd till ledamot, efterträdare eller ersättare.

Om du vill överklaga valresultatet gör du det skriftligen, via brev eller e-post. I din överklagan talar du om vad som är fel eller vilka misstag som kan ha begåtts, och du skickar din överklagan till Valprövningsnämnden. För att Valprövningsnämnden ska kunna avgöra om du har rätt att överklaga valresultatet måste du uppge din identitet. Om du vill överklaga valresultatet kan du göra det tidigast dagen efter valdagen och senast tio dagar efter att valresultatet har kungjorts.

Hur röstade Västerås i valet till Europaparlamentet 2014?

Så här såg valresultatet 2014 ut i Västerås:

Stapeldiagram över valresultatet 2014

Valinformationen kommer från valmyndighetens webbplats. Där kan du läsa mer om valresultatet i Europaparlamentsvalet 2014.

Länk till valmyndighetens webbplats med valresultat för Västerås i Europaparlamentsvalet 2014länk till annan webbplats

Jag vill rösta i förtid. Hur gör jag?

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta. Förtidsröstningen pågår mellan den 8 maj och den 26 maj. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige. I Västerås kommer du att kunna rösta på 16 platser i kommunen.

Här kan du se var förtidsröstningslokalerna finns och deras öppettiderlänk till annan webbplats.

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa sin id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan röstmottagarna skriva ut ett nytt röstkort åt dig.

Här finner du skriftlig information och en instruktionsfilm om hur förtidsröstningen går tilllänk till annan webbplats.

Alla förtidsröster skickas tillsammans med röstkortet till den kommun där väljaren är folkbokförd. Valnämnden i respektive kommun skickar sedan ut rösten till rätt valdistrikt och vallokal där det antecknas i röstlängden som en preliminär röst för att möjliggöra ångerröstning på valdagen. När lokalen stänger läggs valkuverten i valurnan medan röstkortet sparas separat och lämnas till valnämnden.

Här hittar du mer information om hur du förtidsröstarlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?