Sverigefinnar

Sverigefinnar är den största nationella minoriteten i Sverige och har därmed särskilda språkliga rättigheter. I Västerås finns cirka 19 000 invånare med finska rötter i första, andra och tredje generationen.

För vem

Sverigefinnar i Västerås

YouTube Visningbild

För tre av de nationella minoriteterna - sverigefinnar, tornedalingar och samer - har man infört särskilda så kallade förvaltningsområden där dessa har rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid sina kontakter med statliga eller kommunala myndigheter.

Västerås tillhör sedan 1 maj 2010 det finska förvaltningsområdet. Sverigefinnar har därmed vissa speciella rättigheter.  De kan, om de vill, använda finska i sina kontakter med Västerås stad. Minoritetslagen är med andra ord inte en behovslagstiftning utan en rättighetslagstiftning. Sverigefinnar har rätt att använda finska när de kontaktar kommunen.

Sverigefinnar har också rätt att till förskoleverksamhet och äldreomsorg som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna språket ska speciellt främjas.

I äldreomsorgen handlar det om att äldre sverigefinnar med åren tappar de inlärda språken och därmed blir alltmer beroende av finskan. I takt med åldrandet har de ett växande behov av att få information om på det egna modersmålet.

I Västmanland hör utöver Västerås även Köping, Hallstahammar, Surahammar, Skinnskatteberg och Fagersta till det finska förvaltningsområdet, sex av Västmanlands tio kommuner har alltså anslutit sig till det finska förvaltningsområdet.

  • Av totalt  267 629 västmanlänningar är 41 353 sverigefinnar (Statistiska centralbyrån, 2018). Av dessa är 10 000 individer av första generationen, det vill säga de är födda i Finland.