Visa sökformulär

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Västerås är en stad för alla. Du har rätt till samma service, bemötande och möjligheter att påverka oavsett vem du är, vilka förutsättningar och vilken bakgrund du har. Vi vill ta tillvara på våra olikheter och ser dem som en tillgång för att utveckla verksamheten.

Vad innebär det

För att kunna ge service till alla på lika villkor och ett bemötande som respekterar dig för den du är, arbetar vi hela tiden med att skapa förståelse för människors likheter och olikheter. Det är ett arbete som ingår i alla våra verksamheter och vi har olika verktyg till vår hjälp.

Här är några exempel på vad vi arbetar med:

Jämställda grönområden

Vi gör en stor genomgång av stadens parker och naturområden. Vi vill ringa in de mest använda och värdefulla gröna ytorna. Med jämställdhetsglasögonen på vill vi undersöka om det finns skillnader mellan hur kvinnor, män, pojkar och flickor upplever och använder grönområdena i deras närhet. De utvalda områdena för jämställdhetsanalysen är Barkarö och ett område i Västerås tätort som innefattar Gideonsberg, Malmaberg, Nordanby, Haga, Emaus och Sandgärdet. Resultat blir ett underlag i stadens så kallade grönstrukturplan och kommer att påverka hur vi utvecklar våra parker och gröna områden i framtiden.

Möten i de olika stadsdelarna

Vi anordnar mångfaldsfester på olika orter som till exempel Bäckbyfesten. Här kan vi mötas över gränserna. Människor i alla åldrar och med olika bakgrund träffas och där festen blir ett forum för att få visa upp sin stadsdel och känna stolthet för den. Som utgångspunkt i vårt arbete har vi ett gemensamt integrationsprogram som gäller för alla våra verksamheter.

Förebyggarcentrum – ett samordnat preventionsarbete i Västerås

Vi vill skapa förutsättningar för alla människor att växa och utvecklas. Särskilt fokus läggs på barn, unga och personer med funktionsnedsättning. På Förebyggarcentrum finns stor erfarenhet, unik kompetens och betydande kontakter i samhället för att förebygga uppkomsten av våld, kränkningar, mobbning, diskriminering, missbruk och utanförskap. Istället skapar vi trygghet och främjar hälsa. Förebyggarcentrum samordnar alkohol- och narkotikaprevention, barnombudet, barnpilotverksamheten, funktionsnedsättningsfrågor, stadsdelsarbete, ungdomsdialog och våldsprevention.

Vill du få mer information och hitta kontaktuppgifter till Förebyggarcentrums olika verksamheter?

Läs mer på förebyggarcentrum.selänk till annan webbplats

Folder om Förebyggarcentrum (Pdf)PDF

Centrum mot våld i nära relationer – en gemensam plattform

Vi har öppnat Centrum mot våld i nära relationer som ska hjälpa både våldsutsatta och våldsutövare. Även transpersoner och de som lever i samkönade relationer ska få hjälp och stöd. Det är Kvinnocentrum och föreningen Kriscentrum för män som gått samman i ny, kommunal regi. Syftet är att med en gemensam plattform kan man dela erfarenheter och forskning. Nästa steg hoppas man blir att verksamhetens arbete även ska riktas mot barnen i dessa relationer.

Tillgänglighet i vår kommunikation

I vårt arbetssätt att kommunicera vad som händer i staden arbetar vi aktivt med olika frågor som till exempel vilka bilder vi väljer. Skriver vi så att alla förstår? Vi jobbar med klarspråk och tillgängliga texter som människor kan förstå. Västerås webbplats har en teknisk plattform som innebär en stor förbättring när det gäller tillgänglighet för människor med olika typer av funktionshinder.

Tillgänglighet handlar också om snabba svar på frågor och tydlig närvaro i sociala medier. Vi har snabba svarstider på de frågor som ni invånare ställer i dessa kanaler. Vi har förstärkt vår närvaro på framförallt Facebook.

Att kommunicera tillgängligt är ett sätt att bidra till ett mer inkluderande samhälle. I vår handbok om normkreativitet kan du läsa mer om hur vi med hjälp av bland annat tillgänglighet, begriplighet och bilder utmanar exkluderande normer och kommunicerar på ett mer inkluderande sätt.

Länk till vår handbok Normkreativitet - kommunikation för allaPDF

Människor har olika förutsättningar

För att alla ska kunna delta i samhällslivet är tillgänglighet en grundförutsättning. Vi utgår från att människor har olika förutsättningar, behov och önskemål när vi planerar och gör förändringar. Byggnader, anläggningar, tomter och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för alla. Du ska kunna vara både i byggnader och utomhus oavsett om du är fullt rörlig eller om du har nedsatt rörelseförmåga. Även personer med nedsatt orienteringsförmåga, som till exempel nedsatt syn eller hörsel, ska kunna vistas i den byggda miljön. Ibland kan det behövas särskilda lösningar, utformade efter individen.

Här är några exempel hur vi jobbar för större tillgänglighet:

Synskadade röstar med bibehållen valhemlighet

Vid förra valet möjliggjorde vi för synskadade att rösta med bibehållen valhemlighet. Tekniken innebär att valsedeln scannas och texten läses upp av en talsyntesröst. Denna typ av scanner har funnits på marknaden i drygt tio år men användes i valsammanhang för första gången i Sverige vid förra valet i Västerås. Johan Seige fick 2014 års Tillgänglighetspris för sitt arbete.

Nya Lögarängsbadet

Det Nya Lögarängsbadet som beräknas vara färdigt i början av 2019 kommer att ha hög fysisk tillgänglighet för personer med särskilda behov.

Några exempel på vad vi arbetar med är:

 • Kassadisken är utformad med en lägre del som i höjd passar barn och personer i rullstol.
 • Hörslinga finns i kassa/reception/servering, läktare samt sammanträdesrum.
 • Ett stort antal tillgängliga RWC:n, toaletter som är tillgängliga med rullstol finns i anläggningen.
 • Ett av de tre omklädningsrummen fungerar för personer med särskilda behov.  Där finns till exempel egen dusch. Fungerar även om den enskilde har ledsagare/anhörig med annat kön. Ett av rummen har brits och taklyft.
 • Höj- och sänkbar botten i undervisningsbassängen respektive hopp/multi-bassängen.
 • Lyftplan till samtliga bassänger + en portabel lyft.
 • Trappor med ledstänger på båda sidor till samtliga bassänger.
 • Åtta stycken handikapplatser för personer som har särskilt tillstånd för rörelsehindrade
 • Särskilda ”p-platser” för el-mopeder.

Här kan du kika in och titta på filmen om det nya Lögarängsbadet.länk till annan webbplats

Samhällsorientering och vägledning

Tillgängligheten har hos oss blivit bättre. Vi har mer tid för spontanbesök och utökade kontorstider. Vi tillhandahåller 14 olika språk på enheten. Cirka en tredjedel av personalen är män och vi har 90, 80, 70, 60 och 50-talister bland personalen. När vi rekryteringar försöker vi ha tänket kring, män, kvinnor, folk med olika bakgrund och utbildning. Vi ger information om mänskliga rättigheter och jämställdhet genom samhällsorientering – information på hemspråk.

Foto på elever från olika kulturer.

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 26 september

  Torsdagen den 26 september sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 17 oktober

  Torsdagen den 17 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Vad händer på Fridnäs?

  Vad händer med skolan och skolpaviljongerna? Hur ska den nya bebyggelsen utvecklas med hänsyn till kulturmiljö och omgivning? Det finns en del frågor om vad som händer inom detaljplaneprocessen om Fridnäs. Läs gärna det nya dokumentet med frågor och svar!

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som går utanför Fridhemsskolan i Bäckby.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?