Visa sökformulär

Jämförelse och utvärderingar

Vi följer hela tiden upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Vi tar reda på vad du tycker genom olika undersökningar och kvalitetsuppföljningar. Vi bevakar också betygsresultaten i skolorna. De uppföljningar vi gör stämmer vi av både mot nationella mål och mot våra egna mål i planer och strategier. Här är några exempel på undersökningar vi gör.

Varje år gör vi en attitydundersökning i form av en enkät. Där ställer vi frågor som handlar om till exempel trivsel, trygghet och kunskap om mål. Vi utformar enkäten beroende på vem den skickas till. De grupper som deltar i enkäten är:

 • vårdnadshavare till barn i förskolor, förskoleklass och grundskolor årskurs 2 och 5
 • barn i förskolor
 • grundskole- och gymnasieelever.

Vi utvärderar elevernas skolresultat i årskurs 9. Utvärderingen omfattar andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen, andelen behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg.

Elev tittar genom förstoringsglas

Statistik och jämförelser

Här är ett urval av verktyg där du kan söka information och göra jämförelser av vår förskole- och skolverksamhet.

 • I filen nedan har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående förskolor i Västerås.

  Antal barn och personal per förskola i Västerås 2019, SkolverketExcel

 • I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i Västerås stads alla verksamheter, även i vissa fall på enhetsnivå. Här kan du följa och jämföra våra olika verksamheter från år till år.

  Kommun- och regiondatabasen Koladalänk till annan webbplats

 • På webbplatsen utbildningsguiden.skolverket.se kan du göra jämförelser mellan landets grundskolor och gymnasieskolor. Informationen vänder sig främst till elever och föräldrar inför valet av skola. Kvalitetsmåtten utgår från nationella prov och betyg.

  Utbildningsguiden, Skolverketlänk till annan webbplats

 • Skolinspektionens skolenkät går ut en gång per år till ett urval av kommunala och fristående skolor. Enkäterna används för att samla in synpunkter från elever, vårdnadshavare och den pedagogiska personalen.

  Skolenkäten, Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås